Hoe wordt pesten op school bestreden?

Scholen hebben de verantwoordelijkheid om een sociaal veilige omgeving te creëren en pestgedrag tegen te gaan. De aanpak hiervan kunnen scholen zelf bepalen, maar ze moeten wel voldoen aan de Wet veiligheid op school.

Hulp voor kinderen en ouders bij (online) pesten

Kinderen die te maken hebben met pesten, zowel op school als online, kunnen hulp vinden op Pestweb.nl. Deze website biedt:

 • Een forum waar kinderen en jongeren hun ervaringen met (online) pesten kunnen delen.
 • Directe ondersteuning om zelf het pesten, inclusief online pesten, te stoppen.
 • Goede voorbeelden om cyberpesten tegen te gaan.
 • Ouders & Onderwijs staat klaar om vragen van ouders over pesten te beantwoorden.
 • Schoolbeleid

Basisscholen en middelbare scholen moeten verplicht een veiligheidsplan opstellen. Een pestprotocol kan onderdeel zijn van dit plan, maar dit is niet verplicht. De school moet duidelijk maken:

 • Hoe ze pestgedrag herkennen.
 • Welke afspraken er zijn om pesten te voorkomen en aan te pakken.
 • Wie de vertrouwenspersoon is.
 • Wie het aanspreekpunt is voor pestzaken.
 • Hoe de klachtenregeling werkt.
 • Waar de onafhankelijke klachtencommissie te vinden is.

Ouders kunnen deze informatie vinden in de schoolgids en/of op de schoolwebsite. Natuurlijk kunnen ze dit ook opvragen bij het schoolbestuur.

Effectieve anti-pestprogramma’s

In samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Stichting School & Veiligheid bieden de PO-Raad en de VO-raad informatie over effectieve programma’s en methoden om pesten aan te pakken. Dit ondersteunt scholen bij het kiezen van een effectieve anti-pestaanpak. Scholen moeten kunnen aantonen dat hun gekozen aanpak werkt, zoals vereist in de Wet Veiligheid op school.

Pesten kan soms strafbaar zijn

Bij pesten in de vorm van ernstige belediging of mishandeling kan er sprake zijn van een strafbaar feit. In zulke gevallen kan de school aangifte doen bij de politie.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross