Hoe zorg je als basisschool of middelbare school voor een veilige digitale leeromgeving?

Het is van groot belang dat zowel leerlingen als medewerkers kunnen leren en werken in een veilige digitale schoolomgeving. Echter, scholen worden steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen, wat kan leiden tot het lekken van gegevens van leerlingen en medewerkers of het verstoren van lessen. Schoolorganisaties dragen de verantwoordelijkheid om de digitale schoolomgeving te beheren en veilig te houden, en hierbij kunnen ze hulp en ondersteuning krijgen.

Verantwoordelijkheid van schoolbesturen voor digitale veiligheid

Schoolbesturen hebben de taak om te zorgen voor een veilige digitale omgeving voor zowel leerlingen als medewerkers. Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs (IBP FO) definieert de normen voor een veilige digitale schoolorganisatie en biedt concrete voorbeeldmaatregelen die schoolbesturen kunnen treffen. Dit normenkader is een waardevol instrument om digitale leeromgevingen veilig te maken en is momenteel nog niet wettelijk verplicht. Dit zal naar verwachting wel het geval zijn vanaf 2027, wanneer schoolbesturen aan alle normen moeten voldoen.

Stappen die scholen en schoolbesturen kunnen ondernemen

Het naleven van deze normen kan geleidelijk worden aangepakt, stap voor stap (Bit by Bit). Hierbij wordt een groeipad opgesteld. Schoolorganisaties kunnen dit groeipad volgen om het doel op een realistisch tempo te bereiken en passende maatregelen te nemen die aansluiten bij de behoeften van hun school. Dit proces wordt ondersteund met duidelijke informatie, sjablonen en praktische ondersteuning, zoals trainingsmogelijkheden voor personeel en een hulplijn voor situaties waarin het misgaat. Het uiteindelijke doel is dat schoolorganisaties binnen 4 jaar (tot eind 2027) hun digitale veiligheid op orde hebben.

Financiële ondersteuning en samenwerking

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks € 6 miljoen beschikbaar voor het programma Digitaal Veilig Onderwijs. Dit programma wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met partijen zoals Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross