Hoeveel lesuren zijn er in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Voor elk studiejaar van je mbo-opleiding heb je in totaal 1600 uur ter beschikking. Binnen deze uren heb je recht op minimaal gemiddeld 1000 uur onderwijs- en begeleide onderwijstijd (bot) en beroepspraktijkvorming (bpv). De overige 600 uur besteed je bijvoorbeeld aan zelfstudie en huiswerk.

Onderwijstijd in het mbo

De overheid heeft de verplichte onderwijstijd in het mbo vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van lesuren van 60 minuten. De duur van een les kan echter per school variëren. Details over het onderwijsprogramma zijn te vinden in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van de school.

De hoeveelheid onderwijstijd verschilt tussen de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol).

Urennormen in het mbo

De urennorm van 1600 uur geldt zowel voor de bbl als de bol. Van deze 1600 uur heb je recht op minimaal gemiddeld 1000 uur onderwijs- en begeleide onderwijstijd (bot) en beroepspraktijkvorming (bpv). De overige 600 uren kun je bijvoorbeeld gebruiken voor zelfstudie en huiswerk.

Afwijking van de urennormen

In sommige gevallen kan een opleiding afwijken van het wettelijk voorgeschreven aantal uren. Dit moet de school echter goed kunnen onderbouwen en de kwaliteit van het onderwijs moet gewaarborgd blijven. Dit blijkt onder andere uit:

  1. Tevredenheid van studenten
  2. Tevredenheid van medewerkers en bedrijven
  3. Studiesucces

Het alternatieve programma van de opleiding moet ook worden goedgekeurd door de studentenraad en het bestuur moet hier verantwoording over afleggen in het bestuursverslag.

Derde leerweg in het mbo

Zelfs erkende particuliere (niet-bekostigde) mbo-opleidingen (bbl en bol) moeten voldoen aan de minimumnormen voor onderwijstijd. Als je hier niet aan wilt voldoen, kun je de derde leerweg kiezen. Voor de derde leerweg zijn erkende particuliere mbo-opleidingen niet gebonden aan de urennormen. Deze optie van de derde leerweg kan alleen aangeboden worden als een particuliere (niet-bekostigde) opleiding.

Vakantiedagen in het mbo

Er is geen wettelijk vastgesteld aantal vakantiedagen voor mbo-studenten. De school bepaalt de duur van de schoolvakanties op basis van het aantal lesuren.

Klachten over het aantal lesuren in het mbo

Als je het niet eens bent met het aantal lesuren dat de school aanbiedt, kun je dit bespreken met het schoolbestuur. Als er geen overeenstemming bereikt wordt, kun je een brief sturen naar de klachtencommissie of het College van Bestuur van de school. Een kopie van deze brief kan ter informatie worden gestuurd naar de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie).

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross