Hoeveel mag je naast je studiefinanciering bijverdienen?

Vanaf 2020 is er geen beperking meer op het bedrag dat studenten mogen bijverdienen. Er geldt geen specifieke bijverdiengrens.

Bijverdienen voor 2020

De informatie over de toegestane bijverdiensten voor studenten is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Terugbetaling bij teveel verdiend geld

Indien je naast je studiefinanciering teveel hebt verdiend en je hebt je studiefinanciering niet (tijdig) stopgezet, dien je het bedrag dat boven de voormalige bijverdiengrens valt terug te betalen aan DUO. Het terug te betalen bedrag zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat je aan studiefinanciering hebt ontvangen. Dit omvat onder andere de basisbeurs, eventuele aanvullende beurs en het studentenreisproduct.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross