Kan ik met een pabodiploma lesgeven als groepsleerkracht in de onderbouw van het vmbo basis/kader?

Je kunt lesgeven in de onderbouw (eerste twee leerjaren) van het vmbo basis/kader met een pabodiploma, maar hiervoor is een aanvullend certificaat vereist. Zonder het aanvullende certificaat genaamd ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ is het niet toegestaan om les te geven in deze leerwegen.

Pabo-afgestudeerden met dit certificaat hebben de bevoegdheid om voor de klas te staan. Als je eerder het certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ hebt behaald, ben je bevoegd om les te geven in de onderbouw van het vmbo basis/kader. Deze regelgeving is vanaf februari 2019 van kracht. Het bezit van deze bevoegdheid is persoonlijk en niet afhankelijk van de school waar je werkt.

Scholingstraject

Er bestaat een scholingstraject voor het verkrijgen van dit certificaat. Dit traject is ontworpen voor pabo-afgestudeerden die momenteel lesgeven of van plan zijn les te geven in de onderbouw van het vmbo basis/kader. Na succesvolle afronding van dit traject ontvang je het certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’. Met dit certificaat kun je lesgeven in de vakken Nederlands, rekenen-wiskunde en in de keuzevakken die in het behaalde certificaat zijn opgenomen. De opleiding richt zich op specifieke pedagogische, vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden die relevant zijn voor vmbo-leerlingen. Het is niet nodig om je certificaat bij DUO te registreren.

Verschillende hogescholen bieden dit scholingstraject aan:

  • Hogeschool Utrecht
  • Hogeschool Driestar Educatief
  • Hogeschool Windesheim
  • Hogeschool Rotterdam
  • Fontys Hogeschool Tilburg
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Tot en met 15 oktober 2023 is er de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de studiekosten aan te vragen. Via de subsidieregeling korte scholingstrajecten vo kun je 80% van de totale scholingskosten vergoed krijgen, met een maximum van € 6.000. Het is belangrijk om de subsidieaanvraag binnen 8 weken na de datum op de factuur in te dienen.

Als je momenteel lesgeeft aan de onderbouw vmbo basis/kader zonder het benodigde certificaat, kan dit leiden tot onderzoek naar je bevoegdheid door de Inspectie van het Onderwijs. Deze instantie zal vragen of je beschikt over het certificaat ‘Groepsleerkracht vmbo-onderbouw basis/kader’. Als je niet over dit certificaat beschikt, zal de inspectie informeren of je de opleiding volgt om dit certificaat te behalen.

Voor vragen over het omscholingstraject of de geldende regelgeving kun je contact opnemen met een van de hogescholen die dit traject aanbieden.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross