Kan jouw kind tussen de middag overblijven op de basisschool?

Jazeker, jouw kind heeft de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven op de basisschool. Als ouders hierom vragen, moet de school tussenschoolse opvang (TSO) organiseren. Voor deze service wordt een bijdrage gevraagd.

Organisatie van overblijven

Basisscholen zijn verantwoordelijk voor het regelen van de tussenschoolse opvang (TSO) als ouders daarom verzoeken. Vaak worden hiervoor vrijwilligers ingezet, meestal ouders zelf. Soms besteden scholen de tussenschoolse opvang uit aan bijvoorbeeld een kinderopvangorganisatie. De afspraken over hoe het overblijven wordt georganiseerd, worden met ouders besproken door het schoolbestuur.

Veilige ruimte voor overblijven

De school zorgt voor een veilige ruimte waar de kinderen kunnen eten en ontspannen tijdens de tussenschoolse opvang. Dit wordt in overleg met ouders geregeld.

Kosten en ouderbijdrage

Voor de kosten van het overblijven en de maaltijd betalen ouders een bijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt bepaald door de school en is meestal enkele euro’s per dag. Voordat dit bedrag wordt vastgesteld, moet de medezeggenschapsraad ermee instemmen.

Overblijfregels en informatie

In de schoolgids van de basisschool vind je gedetailleerde informatie over de tussenschoolse opvang. Hierin komen onderwerpen aan bod zoals gedragsregels tijdens het overblijven, de taken en scholing van overblijfkrachten, de verhouding tussen het aantal kinderen en overblijfkrachten, en de pedagogische benadering.

Continurooster op school

Op scholen met een continurooster blijven alle leerlingen tijdens de middagpauze op school. De school is dan verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen en het onderwijspersoneel houdt toezicht. Tijdens een continurooster is er geen sprake van aparte tussenschoolse opvang en zijn er geen kosten voor ouders. Wel kan een vrijwillige bijdrage voor eventuele kosten worden gevraagd.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross