Kom jij in aanmerking voor een lerarenbeurs?

Ben je een leraar en wil je verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Dan is het mogelijk om een lerarenbeurs aan te vragen voor een bachelor- of masteropleiding. Uiteraard dien je te voldoen aan specifieke criteria.

Voorwaarden voor de lerarenbeurs

Om in aanmerking te komen voor de beurs dien je te voldoen aan bepaalde voorwaarden. In het basis- en voortgezet onderwijs is de lerarenbeurs beschikbaar voor leraren met een geldige onderwijsbevoegdheid. Voor het middelbaar beroepsonderwijs geldt dit voor leraren die voldoen aan de bekwaamheidseisen. In het hoger beroepsonderwijs is de beurs beschikbaar voor leraren met ten minste een bachelor diploma. Bovendien kunnen ook intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ambulant begeleiders en remedial teachers in aanmerking komen voor een lerarenbeurs.

De specifieke voorwaarden voor de lerarenbeurs zijn te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

De beurs als vergoeding voor collegegeld en studieverlof

De lerarenbeurs bestaat uit twee subsidies of vergoedingen:

  • Tot maximaal € 7000 per jaar voor collegegeld en tot maximaal € 700 per jaar voor studiekosten en reiskosten.
  • Een vergoeding voor jouw werkgever om studieverlof mogelijk te maken en een vervanger aan te stellen. Voor meer informatie over subsidie voor studieverlof kun je terecht op de website van DUO.

Studieverlof

Studieverlof voor een masteropleiding

Voor het volgen van een masteropleiding worden studieverlof toegekend:

  • Leraren in het basisonderwijs en hoger beroepsonderwijs ontvangen maximaal 8 uur per week.
  • Leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs krijgen maximaal 6 uur per week.

Studieverlof voor een bacheloropleiding, premaster of schakelprogramma

Voor een bacheloropleiding, premaster of schakelprogramma krijg je maximaal 4 uur studieverlof per week, ongeacht de onderwijssector waarin je werkzaam bent.

Lerarenbeurs voor opleidingen binnen de EU

De lerarenbeurs mag eveneens worden gebruikt voor een bachelor- of masteropleiding binnen de Europese Unie (EU). De opleiding dient echter een vergelijkbaar niveau te hebben als de Nederlandse opleidingen. Het Nederlands instituut voor internationalisering in onderwijs (Nuffic) beoordeelt deze gelijkwaardigheid en geeft vervolgens advies aan DUO.

Aanvragen van de lerarenbeurs

Je kunt de lerarenbeurs aanvragen bij DUO. Dit is mogelijk vanaf 1 april, 18:00 uur, tot en met 15 mei.

Voor de aanvraag is een DigiD met sms-controle vereist. Het aanvragen van DigiD kan enkele dagen in beslag nemen, dus het is raadzaam om dit op tijd te regelen.

Uiterlijk eind juni ontvang je bericht of je in aanmerking komt voor de beurs.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross