Krijg je als mbo’er studiefinanciering?

Wanneer je een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgt, heb je recht op studiefinanciering. Deze studiefinanciering omvat een basisbeurs, een aanvullende beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart.

Voorwaarden studiefinanciering

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het mbo, dien je te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat je 18 jaar of ouder bent. Indien je jonger bent dan 18 jaar en een bol-opleiding volgt, heb je enkel recht op een reisproduct voor studenten.

Bedrag studiefinanciering

De hoogte van de studiefinanciering hangt af van jouw woonsituatie: Als je bij je ouders woont, ontvang je een lager bedrag dan wanneer je op jezelf woont.

Terugbetaling van studiefinanciering

Voor studenten die een opleiding op mbo niveau 3 of 4 volgen en binnen 10 jaar hun diploma behalen, wordt de basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct omgezet in een gift. Mocht je echter niet binnen deze termijn je diploma halen, dan dien je alles terug te betalen. Dit geldt eveneens voor het reisproduct als je geen diploma behaalt.

Studenten die een opleiding op mbo niveau 1 of 2 volgen, hoeven de volledige studiefinanciering niet terug te betalen, zelfs als het diploma niet binnen 10 jaar wordt behaald.

Studielening

Naast de basisbeurs (en eventuele aanvullende beurs) kun je bij DUO een lening aanvragen. Het maximale leenbedrag is afhankelijk van je woonsituatie (thuiswonend of uitwonend). Jij bepaalt zelf hoeveel je wilt lenen. Over de lening wordt rente berekend vanaf het moment van opname. Na het afronden van je studie dien je de lening terug te betalen.

Aanvragen van studiefinanciering

Het aanvragen van studiefinanciering gebeurt online bij DUO. Hierbij heb je een DigiD met sms-functie nodig. Zorg ervoor dat je je studiefinanciering minstens 3 maanden voor aanvang van je studie aanvraagt.

Overstap van hbo naar mbo

Wanneer je de overstap maakt van het hbo naar het mbo en je hebt nog geen 48 maanden studiefinanciering gebruikt, kun je opnieuw studiefinanciering aanvragen. Bij een totaal van meer dan 48 maanden aan studiefinanciering heb je geen recht op studiefinanciering voor het mbo.

Overstap van mbo naar hbo

Studenten die vanuit het mbo naar het hbo overstappen, kunnen opnieuw studiefinanciering aanvragen. Eerdere studiefinanciering ontvangen tijdens het mbo telt niet mee voor het hbo. Deze overstappende studenten hebben derhalve recht op volledige studiefinanciering die van toepassing is op een hbo-studie. Bestaande schulden blijven echter gehandhaafd.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross