Kun je als herintreder lesgeven in het basisonderwijs?

Als je een onderwijsbevoegdheid hebt voor het basisonderwijs, heb je de mogelijkheid om te solliciteren op vacatures, zelfs als je op dit moment niet werkzaam bent in het onderwijs. Een onderwijsbevoegdheid blijft namelijk geldig.

Lerarentekort in het basisonderwijs

Er zijn talloze openstaande vacatures in het basisonderwijs. Ramingen van de overheid geven aan dat dit tekort de komende jaren verder zal toenemen, voornamelijk omdat veel leraren met pensioen zullen gaan.

De overheid streeft ernaar het tekort aan leraren in het basisonderwijs aan te pakken. Een van de oplossingen is om mensen met een bestaande onderwijsbevoegdheid weer terug te laten keren naar het onderwijs.

Ondersteuning en begeleiding voor herintreders

Als je overweegt om weer aan de slag te gaan in het onderwijs, kan wat extra ondersteuning nuttig zijn. Denk hierbij aan coaching of bijscholing. Dit is mogelijk via de subsidieregeling “Tegemoetkoming Herintreders Primair Onderwijs”. Het schoolbestuur kan voor elke herintreder een subsidie van € 2.500 aanvragen. In overleg met het schoolbestuur bepaal je hoe deze subsidie wordt ingezet voor specifieke activiteiten.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross