Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?

Je mag jouw kind niet meenemen op vakantie buiten de officiële schoolvakanties. Als je dit toch doet, riskeer je een boete. Als het voor jou door werk niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kun je toestemming vragen om buiten die vakanties op reis te gaan.

Verlof buiten schoolvakanties bij beroepsmatige redenen

Soms is het door jouw beroep niet haalbaar om gedurende enige schoolvakantie in het schooljaar met je gezin op vakantie te gaan. Dit moet dan te wijten zijn aan de aard van je beroep, bijvoorbeeld omdat je:

  • seizoensgebonden werk hebt, zoals in de landbouw of horeca;
  • te maken hebt met drukte tijdens schoolvakanties;
  • als zelfstandige aanzienlijke inkomstenderving hebt als je tijdens de schoolvakanties weg bent.

In dit geval kun je een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties, wat bekendstaat als ‘beroep op vrijstelling’.

Toestemming aanvragen bij schoolleider

Je dient toestemming aan te vragen bij de schoolleider. Dit moet minimaal 8 weken vóór je geplande vakantie. De schoolleider mag je kind vrij geven voor maximaal 10 dagen, éénmaal per schooljaar. Langer dan dat buiten de schoolvakanties op vakantie gaan is volgens de wet niet toegestaan.

De schoolleider beslist of jouw kind buiten de schoolvakanties op vakantie mag. Mocht je het oneens zijn met de beslissing, dan kun je dit schriftelijk aan de schoolleider melden.

Aantonen dat je niet tijdens schoolvakanties op vakantie kunt

Kun je gedurende geen enkele schoolvakantie 2 opeenvolgende weken op vakantie vanwege je werk? Dan moet je dit kunnen aantonen:

  • Als ondernemer dien je te kunnen bewijzen dat je aanzienlijke inkomstenderving hebt als je tijdens schoolvakanties op vakantie gaat.
  • Als werknemer kun je bijvoorbeeld een verklaring van je werkgever overleggen, met name als je seizoensgebonden werk verricht.

Voorwaarden voor vakantie buiten de schoolvakanties

Jouw kind kan alleen verlof krijgen om op vakantie te gaan als:

  • dit niet binnen de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • jouw werkzaamheden in schoolvakanties niet mogelijk zijn;
  • je dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
  • je niet 2 aaneengesloten weken op vakantie kunt met je gezin gedurende enige schoolvakantie.

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen

Jouw kind kan ook verlof krijgen voor bijzondere gebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet je toestemming vragen bij de schoolleider. Als het om meer dan 10 dagen gaat, moet je verlof aanvragen bij de leerplichtambtenaar van jouw gemeente. Deze instantie controleert het schoolbezoek van kinderen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross