Mag je lesgeven als leraar in opleiding (lio)?

Zodra je lerarenopleiding bijna is afgerond, heb je de mogelijkheid om gelijktijdig les te geven op een school, op voorwaarde dat je daar een tijdelijke arbeidsaanstelling krijgt aangeboden. Lerarenopleidingen bieden namelijk een speciaal traject aan voor leraren in opleiding (lio). Binnen dit traject kunnen lio’s lesgeven op scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Lesgeven zonder volledige onderwijsbevoegdheid

Als lio kun je onder begeleiding alle taken van een leraar uitvoeren. In overleg met de school worden afspraken gemaakt over de specifieke taken en activiteiten die je zult verrichten. Ook worden startverantwoordelijkheden en leerdoelen vastgesteld door zowel jou als de school. Je dient zelf een leerwerkplan op te stellen, wat vervolgens wordt goedgekeurd door zowel de lerarenopleiding als het schoolbestuur.

Leerarbeidsovereenkomst tussen jou en de school

Als lio sluit je een leerarbeidsovereenkomst af met de werkgever. Deze overeenkomst omvat de volgende aspecten:

  • De regeling van je begeleiding.
  • De opdrachten die je gaat uitvoeren en wie deze zullen beoordelen.
  • Het aantal uren dat je gaat werken.
  • De aard van de arbeidsovereenkomst.
  • Je salaris.

Je rechten worden gedetailleerd beschreven in de cao’s van:

  • Het primair onderwijs.
  • Het voortgezet onderwijs.
  • Het beroepsonderwijs.
  • De volwasseneneducatie.

Aanvullende informatie over het leraar-in-opleidingstraject (lio) kun je verkrijgen bij de lerarenopleiding waar je ingeschreven staat.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross