Mijn leerling lijkt te radicaliseren. Waar kun je hulp of informatie krijgen?

Scholen kunnen voor ondersteuning en informatie over radicalisering contact opnemen met de Stichting School & Veiligheid. Universiteiten en hogescholen kunnen relevante informatie vinden op de website van Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs. In gevallen waarin een leerling zich dreigt aan te sluiten bij een terroristische organisatie en naar een conflictgebied wil reizen, moet dit direct gemeld worden aan de politie.

Hulp voor scholen bij radicalisering

De Stichting School & Veiligheid biedt hulp aan basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen. Scholen kunnen hier terecht voor:

  • Informatie over de aanpak van radicalisering.
  • Advies via telefoon (030-285 66 16) of e-mail (helpdesk@schoolenveiligheid.nl).
  • Bezoek van deskundigen die advies geven over het aanpakken van radicalisering.
  • Trainingen voor docenten over radicalisering.

Ondersteuning voor hoger onderwijs bij radicalisering

Voor universiteiten en hogescholen is relevante informatie te vinden op de website Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs, gericht op radicalisering in het hoger onderwijs.

Melden van jongeren die willen reizen naar conflictgebied

Als een leerling niet meer op school verschijnt, is het toegestaan om informatie en signalen te delen met de politie. Als er vermoedens zijn van jongeren die naar een conflictgebied willen reizen, of ronselen voor extremistische doeleinden, moet dit gemeld worden.

  • Neem direct contact op met de politie, zoals de wijkagent of een aangewezen contactpersoon.
  • Meld het ook bij de medewerker verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, of bij de ambtenaar belast met radicalisering bij de gemeente.

Radicalisering en extremisme binnen onderwijs of kinderopvang

Als er zorgen zijn over een persoon die geradicaliseerd lijkt binnen een onderwijsinstelling of kinderopvangorganisatie, of als iemand extreme ideeën uitdraagt, kan er contact worden opgenomen met de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Deze inspecteurs kunnen advies en ondersteuning bieden. Neem contact op met het meldpunt vertrouwensinspecteurs via 0900-1113111.

Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt praktische kennis aan professionals over maatschappelijke spanningen, waaronder radicalisering. De ESS adviseert over het gebruik van deze kennis en de samenwerking met relevante partijen. De ESS is beschikbaar voor gemeenteambtenaren, jongerenwerkers, politiemedewerkers, maatschappelijk werkers en professionals in het onderwijs, en voor culturele of religieuze organisaties.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross