Pesten op school: Waar kun je hulp krijgen?

Wanneer je te maken hebt met pesten op school, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om dit aan te pakken. Je kunt met je ouders praten en samen een plan bedenken. Daarnaast is het mogelijk om naar je mentor of de vertrouwenspersoon op school te gaan. Samen kunnen jullie werken aan een oplossing. Als het pesten aanhoudt, kunnen je ouders ook actie ondernemen, zoals contact opnemen met de schoolleiding.

Hier zijn enkele mogelijkheden waar je terecht kunt:

  • Vertrouwenspersoon op school: Als je je gepest voelt, kun je naar de vertrouwenspersoon op school gaan. Deze persoon kan je verder helpen en proberen te bemiddelen tussen de betrokken partijen.
  • Docent of mentor: Zowel jij als je ouders kunnen praten met je docent of mentor. Zij kunnen verschillende stappen ondernemen, zoals het aanpakken van pestgedrag in de klas, het organiseren van bemiddeling tussen leerlingen, en in gesprek gaan met ouders.
  • Schoolleider: Als het pesten aanhoudt, kunnen je ouders ook contact opnemen met de schoolleider. De schoolleider kan bemiddelen tussen de betrokken partijen en eventueel doorverwijzen naar professionals zoals de schoolarts, schoolpsycholoog, gemeente of politie.
  • Kinderombudsman: Als eerdere klachten over pesten niet zijn opgelost, kunnen jij en je ouders terecht bij de kinderombudsman. Deze instantie spreekt verantwoordelijken aan, zoals de schoolleider, het schoolbestuur of de inspectie. Binnen 4 weken moet de school aangeven welke stappen ze gaan ondernemen naar aanleiding van het advies van de kinderombudsman.
  • Inspectie: Er is ook een inspectie die onderzoek kan doen naar pestgedrag op school. De inspectie houdt ook toezicht op de algemene veiligheid op school. Bij ernstige klachten zoals seksuele intimidatie, fysiek geweld en ernstig pestgedrag, kan een inspecteur helpen.

Voor meer informatie kun je ook terecht op Pestweb. Hier vind je aanvullende informatie en hulpbronnen.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross