Wanneer ben ik als leraar bevoegd of benoembaar in het voortgezet onderwijs?

Met een diploma van een lerarenopleiding ben je een bevoegde leraar. Dit betekent dat je les mag geven in het vak waarvoor je het diploma hebt behaald.

Wanneer ben je bevoegd?

Je bent bevoegd als je een diploma hebt behaald van een lerarenopleiding. Op dit diploma staat vermeld voor welk specifiek vak je bevoegd bent (eerstegraads of tweedegraads). Er bestaan diverse subsidies voor leraren die een (extra) bevoegdheid willen behalen.

Wanneer benoembaar?

Als je niet over het juiste diploma beschikt om bevoegd les te geven, kun je toch benoembaar zijn en lesgeven in de volgende gevallen:

  1. Tijdelijke vervanging bij afwezigheid en in gevallen waar vacatures lastig te vervullen zijn: In deze situaties mag je gedurende maximaal 1 jaar lesgeven. Na deze periode dien je een opleiding te volgen om verder les te kunnen geven.
  2. Leraren met een andere vakbevoegdheid die lesgeven in een ander vak: In dit geval wordt je als ‘andersbevoegd’ beschouwd. Je mag tot 2 jaar lesgeven en moet een opleiding volgen om bevoegd te worden voor dit vak. Deze termijn kan met 2 jaar verlengd worden.
  3. Studenten van lerarenopleidingen: Als student mag je tussen de 5 maanden en maximaal 2 jaar benoembaar lesgeven, afhankelijk van je opleiding. Studenten van hbo-lerarenopleidingen moeten voldoende studiepunten hebben behaald voordat ze les mogen geven.
  4. Zij-instromers met een geschiktheidsverklaring: Zij-instromers mogen maximaal 2 jaar benoembaar lesgeven, met de optie om deze termijn met 2 jaar te verlengen.
  5. Leraren met een tweedegraads bevoegdheid: Als je een tweedegraads bevoegdheid hebt, kun je ‘onderbevoegd’ lesgeven. Je mag maximaal 1 jaar eerstegraads lesgeven, mits je meer dan de helft van je lessen aan de onderbouw geeft. Scholen mogen deze regeling voor maximaal 5% van de bovenbouw lessen toepassen, na melding bij de Inspectie van het Onderwijs.
  6. Gastdocenten: Gastdocenten zijn personen met waardevolle kennis uit de maatschappij of het bedrijfsleven. Zij mogen een beperkt aantal uren lesgeven als gastdocent, zonder dat ze een onderwijsbevoegdheid nodig hebben. Gastdocenten vallen onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde leraar en mogen gemiddeld maximaal 6 uur per week lesgeven. In het havo/vwo kunnen gastdocenten lesgeven in het vrije deel, onder strikte voorwaarden.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross