Wanneer heb je recht op een bovenwettelijke uitkering in het onderwijs?

Werk je in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs? En raak je werkloos, ziek of zwanger? Dan kom je onder specifieke voorwaarden mogelijk in aanmerking voor een bovenwettelijke uitkering, naast de reguliere uitkering die je op dat moment ontvangt. In geval van werkloosheid betreft dit een aanvullende uitkering (AVU) of een verlenging van je normale uitkering middels een aansluitende uitkering (ASU).

Aanvulling of verlenging van reguliere sociale uitkering

Naast je normale werkloosheidsuitkering (WW), Ziektewetuitkering (ZW) of Zwangerschapsuitkering (Wazo) kom je wellicht in aanmerking voor:

  • Een aanvulling op je WW-, ZW- of Wazo-uitkering.
  • Een uitkering die volgt op je WW-uitkering.
  • Een aanvulling op je loon indien je bij je nieuwe baan minder verdient dan bij je vorige baan.

Voorwaarden voor bovenwettelijke uitkeringen in de cao

De specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een van deze uitkeringen variëren per type uitkering. Je kunt de voorwaarden vinden in:

  • De werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel in het basisonderwijs (WOPO), opgenomen in de cao basisonderwijs 2018-2019 (pdf-bestand, bijlage XVI, pagina 271).
  • De regeling voor ziekte en arbeidsongeschiktheid in het basisonderwijs (ZAPO), opgenomen in de cao basisonderwijs 2018-2019 (pdf-bestand, bijlage XVI, pagina 308).
  • De werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs (WOVO), opgenomen in de cao voortgezet onderwijs 2018-2019 (pdf-bestand, bijlage 10, pagina 161).
  • De regeling voor ziekte en arbeidsongeschiktheid in het voortgezet onderwijs (ZAVO), opgenomen in de cao voortgezet onderwijs 2018-2019 (pdf-bestand, bijlage 11, pagina 211).

Aanvragen van bovenwettelijke uitkeringen

Voor het aanvragen van bovenwettelijke uitkeringen kun je terecht bij Wwplus. Daar kun je ook meer informatie vinden over deze uitkeringen.

Duur van bovenwettelijke uitkeringen

De aanvulling ontvang je gedurende dezelfde periode als je WW-, ZW- of Wazo-uitkering. De duur en hoogte van de aansluitende uitkering zijn afhankelijk van je leeftijd en het aantal jaren dat je hebt gewerkt. Indien je een aanvulling op je salaris ontvangt omdat je in je nieuwe baan minder verdient dan voorheen, geldt dit tot aan het einde van de periode waarin je recht zou hebben op de bovenwettelijke uitkering.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross