Wanneer kondigen scholen sneeuwvrije dagen aan?

Scholen mogen geen sneeuwvrije dagen toewijzen. Een sneeuwvrije dag betekent dat de school vrij is vanwege zware sneeuwval. Dit kan echter voor onverwachte opvangproblemen zorgen voor ouders.

Aangepast lesrooster bij hevige sneeuwval

Bij langdurige vorst kunnen scholen wel kiezen voor een aangepast lesrooster. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze met de leerlingen gaan schaatsen. In dit geval heeft de school de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de leerlingen.

Beslissing bij overmacht

Een school mag alleen onverwacht beslissen om kinderen naar huis te sturen als er sprake is van overmacht. Bijvoorbeeld wanneer de school onbereikbaar is door hevige sneeuwval of als de verwarming op school niet werkt. In zo’n geval moet de school de ouders (bijvoorbeeld via telefonisch contact) laten weten dat er die dag geen les zal zijn. De school moet er echter wel voor zorgen dat leerlingen voor wie de ouders geen opvang kunnen regelen, op school of op een andere plek worden opgevangen.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross