Wanneer wordt er op scholen een tropenrooster ingesteld?

Bij zeer warm weer in de zomer kan een school besluiten om over te gaan op een tropenrooster. Een tropenrooster houdt in dat de lesuren of lesdagen worden verkort. Het is echter belangrijk dat de school nog steeds voldoet aan het vereiste minimum aantal lesuren per schooljaar (de verplichte onderwijstijd).

Maatregelen bij hitte op school

Bij hoge temperaturen kunnen scholen diverse maatregelen treffen. Een mogelijkheid is het invoeren van een tropenrooster met kortere lesuren of lesdagen. Als er een tropenrooster wordt gehanteerd, is de school verplicht om de ouders hiervan op de hoogte te stellen. In situaties waarin ouders geen opvang kunnen regelen voor hun kinderen, moet de school een alternatief programma of opvang aanbieden gedurende de uren waarop de reguliere lessen zouden plaatsvinden. Andere mogelijke maatregelen zijn:

  • werken in zo kort mogelijke aaneengesloten blokken;
  • pauzeren in koelere ruimtes;
  • extra ventilatie;
  • voldoende vochtinname door veel te drinken.

Arbowet en tropische temperaturen

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is geen specifieke maximumtemperatuur vastgelegd waarbij werkzaamheden moeten worden stopgezet. Niettemin moet de temperatuur geen gevaar vormen voor de gezondheid van zowel leraren als leerlingen. Het schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat medewerkers in een veilige en gezonde omgeving kunnen werken. Zowel het personeel als de (ouders van) leerlingen kunnen een beroep doen op de richtlijnen van de Arbowet.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross