Wat betekenen bachelor, master en associate degree in het hoger onderwijs?

De 2-jarige associate degree (Ad) kun je volgen aan een hogeschool. Een bacheloropleiding volg je aan zowel een hogeschool als een universiteit. Een masteropleiding volg je meestal aan een universiteit, maar er zijn ook masteropleidingen beschikbaar bij hogescholen.

Bachelor, master en associate degree opleidingen

Je kunt een associate degree-opleiding (Ad) volgen, een 2-jarige hbo-opleiding die vaak in samenwerking met het mbo en het werkveld wordt ontwikkeld. Het eindniveau van de associate degree ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor. Met een mbo-4 diploma, havo- of vwo-diploma kun je toegelaten worden tot deze hbo-opleiding.

Na het behalen van het Ad-diploma kun je instromen in een verwante hbo-bacheloropleiding. Na twee of meer jaar studeren kun je dan het hbo-bachelordiploma behalen.

Een voltijd bacheloropleiding duurt 4 jaar aan een hogeschool en 3 jaar aan een universiteit. Voor een bacheloropleiding aan een hogeschool heb je minimaal een mbo- of havodiploma nodig. Voor een universitaire bacheloropleiding heb je een vwo-diploma nodig. Een hbo-propedeuse geeft geen automatisch toelatingsrecht tot een universitaire bacheloropleiding; aanvullende eisen kunnen gesteld worden door de universiteit.

Een masteropleiding duurt 1 tot 2 jaar. Om aan een masteropleiding te beginnen, is vaak een bachelordiploma nodig. De toelatingseisen voor een master worden bepaald door de hogeschool of universiteit.

Postinitiële master

Zowel in het hbo als in het wo kun je een postinitiële master volgen. Deze is bedoeld voor mensen met een reeds behaald diploma in het hoger onderwijs en vaak ook al werkervaring op dit niveau. De toelatingseisen voor deze masteropleidingen worden vastgesteld door de aanbieder. De toelatingsprocedure omvat vaak een selectie van geschikte kandidaten.

Aanbod opleidingen

Je kunt het volledige aanbod van alle opleidingen vinden op Studiekeuze123.nl. Daar kun je ook studies met elkaar vergelijken.

Opleidingen aan andere instellingen dan universiteiten of hogescholen

Als je een opleiding wilt volgen aan een instelling die niet als universiteit of hogeschool wordt aangeduid, is het bijzonder belangrijk om goed te controleren wat de status van de opleiding is en of deze een erkende graad toekent.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross