Wat kun je verdienen als leraar in het basisonderwijs?

Een leraar in het basisonderwijs kan een salaris verwachten tussen €3.500 en €7.190 per maand. Dit bedrag omvat onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Het basisonderwijs omvat zowel het reguliere basisonderwijs als het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Salarisschalen, treden en beloningen in het basisonderwijs

Binnen elke salarisschaal en trede hoort een vastgesteld salarisbedrag. Deze bedragen zijn vastgelegd in de cao voor het basisonderwijs. De beloning (bruto inkomen) bestaat uit de volgende componenten:

  • Basissalaris
  • Vakantiegeld
  • Eindejaarsuitkering
  • Toelagen die alle leraren ontvangen

In de onderstaande tabel vind je afgeronde bruto bedragen die zijn gebaseerd op de cao voor het basisonderwijs 2022-2023.

SchaalSalaristredeSalaris per maand Beloning per maand
LBStart€ 3.001€ 3.500
LBNa 10 jaar€ 4.122€ 4.800
LBMaximum€ 4.573€ 5.460
LCStart€ 3.019€ 3.520
LCNa 10 jaar€ 4.755€ 5.540
LCMaximum€ 5.329€ 6.340
LDStart€ 3.031€ 3.530
LDNa 10 jaar€ 5.284€ 6.150
LDMaximum€ 6.059€ 7.190

Gemiddelde beloning voor leraren

Over het algemeen verdienen leraren in het basisonderwijs en leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs gemiddeld ongeveer €5.100 per maand. Dit gemiddelde is berekend op basis van de schalen en treden van alle leraren (gewogen gemiddelde) in dienst. Het gemiddelde inkomen ligt hiermee ruim anderhalf keer hoger dan het modale inkomen.

Eenmalige extra beloning in 2022

Medewerkers die op 1 juli 2022 in dienst waren, ontvangen eenmalig €500 bruto (bij een fulltime contract). Deze extra beloning is niet opgenomen in de bedragen in de tabel. Ook het gemiddelde beloningsbedrag is niet inclusief deze eenmalige uitkering.

Gelijke beloning voor leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Vanaf januari 2022 ontvangen alle werknemers in het basisonderwijs dezelfde beloning als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. In de afbeelding hieronder wordt een schatting gegeven van de gemiddelde stijging in beloning voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel.

De beloning zal in de komende jaren stijgen. Veel leraren zullen na deze overgang doorgroeien binnen de nieuwe schalen. Bij de overgang in 2022 zullen leraren die zich al op het maximum van hun huidige schaal bevonden, niet meteen op het maximum van de nieuwe schaal terechtkomen.

Beloning voor startende leraren

Een beginnende leraar in het basisonderwijs begint in salarisschaal LB. Een startende leraar in het (voortgezet) speciaal onderwijs begint in salarisschaal LC.

Taken bepalen de beloning

De beloning wordt bepaald door de taken die een leraar uitvoert en bepaalt of ze in schaal LB, LC of LD vallen. Het salaris en de beloning zijn afhankelijk van de schaal en trede van de leraar. Elke schaal bestaat uit 12 treden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris elk jaar met een trede. Een leraar die begint in trede 1 kan na 10 jaar mogelijk het salaris van trede 10 ontvangen, hoewel dit in de praktijk kan variëren.

Salaris als zij-instromer in het onderwijs

Als je als zij-instromer vanuit een andere baan het onderwijs betreedt, kun je mogelijk beginnen op een hogere trede of schaal. De afspraken hierover maak je rechtstreeks met je werkgever.

Meer informatie over de cao basisonderwijs

Cao-afspraken in het onderwijs worden gemaakt door sociale partners, vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers. Deze partners zijn onder andere de PO-Raad en vakbonden. Voor uitgebreidere informatie over de cao basisonderwijs kun je terecht bij deze organisaties.

Vragen over het worden van een leraar

Als je meer informatie zoekt over werken in het onderwijs of persoonlijk advies wilt, kun je contact opnemen met het Onderwijsloket.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross