Wat moeten scholen doen bij uitval van lessen?

In het schoolplan en de schoolgids wordt beschreven hoe de school omgaat met situaties waarin lessen uitvallen.

Verplicht aantal onderwijsuren

De school is verplicht om alle leerlingen een lesprogramma aan te bieden dat voldoet aan de wettelijke eisen voor onderwijstijd. Als een school niet voldoende onderwijsuren aanbiedt, kan de Inspectie van het Onderwijs ingrijpen.

Vervangend lesprogramma bij lessen die uitvallen

Bij onverwachte uitval van lessen moet het basisonderwijs een vervangend lesprogramma hebben. In het schoolplan en de schoolgids wordt aangegeven welke vervangende activiteiten de school aanbiedt. Middelbare scholen moeten bij het plannen van de lessen rekening houden met mogelijke uitval, bijvoorbeeld door ziekte van een leraar. Ongeplande lessen die uitvallen vanwege studiedagen van leraren zijn niet toegestaan.

Lesuitval door noodsituaties

Soms kunnen lessen uitvallen vanwege noodsituaties, zoals langdurige afwezigheid van een leraar, personeelstekort of brand. Als de school daardoor onder het wettelijk vereiste minimum aantal onderwijsuren komt, moet de school deze verloren tijd inhalen.

Klachten over het handelen van de school bij lesuitval

Indien je het niet eens bent met hoe de school van je kind omgaat met lesuitval, kun je bezwaar maken bij de schoolleiding. Daarnaast is het nuttig om je standpunt te delen binnen de medezeggenschapsraad van de school. In het voortgezet onderwijs moet de medezeggenschapsraad instemmen met het lesuitvalbeleid van de school voordat het wordt ingevoerd. Als deze stappen niet helpen, kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross