Welke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing in het onderwijs voor jou?

Voor jou, als lid van het onderwijspersoneel, of je nu een leraar, ondersteunend personeel of schoolleider bent, gelden er verschillende arbeidsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van het soort onderwijs waarin je werkzaam bent. Alle specifieke details met betrekking tot deze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) die gelden voor het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: primaire en secundaire voorwaarden.

De primaire arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op aspecten zoals:

 • Jouw werktijd
 • Salaris
 • Regelingen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

De secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten zaken als:

 • Vergoeding van reiskosten
 • Regelingen voor vakantie en verlof
 • Pensioenregeling
 • Mogelijkheden voor bijscholing

Indien je op zoek bent naar de specifieke cao die van toepassing is op jouw situatie, kun je deze informatie vinden op de website van jouw werkgever of bij vertegenwoordigende organisaties voor werknemers.

De salarisschalen binnen het onderwijs worden beschreven in de cao’s voor verschillende onderwijssectoren, inclusief informatie over treden en andere (primaire) arbeidsvoorwaarden zoals toelages. De toewijzing van medewerkers aan specifieke salarisschalen wordt gebaseerd op hun functie. Op de websites van diverse werkgeversverenigingen binnen het onderwijs vind je gedetailleerde informatie over (financiële) arbeidsvoorwaarden per sector:

 1. PO-Raad – cao primair onderwijs
 2. VO-raad – cao voortgezet onderwijs
 3. MBO Raad – cao mbo
 4. Vereniging Hogescholen – cao hbo
 5. VSNU – cao universiteiten

Je kunt via de website “salarisschalen leraren” de verdeling van salarisschalen binnen een instelling of bestuur raadplegen voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Als je je baan verliest, arbeidsongeschikt raakt of ziek wordt, heb je recht op wettelijke voorzieningen. Deze regelingen worden uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Voor werkzaamheden in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn er extra uitkeringen beschikbaar. Meer informatie over deze regelingen is te vinden in de brochure “Sociale zekerheid en pensioen voor onderwijspersoneel.”

Pensioen voor onderwijspersoneel wordt beheerd door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross