Welke onderwijsbevoegdheden bestaan er?

Er zijn drie verschillende soorten onderwijsbevoegdheden beschikbaar: één voor het basisonderwijs en twee voor het voortgezet onderwijs, namelijk een tweedegraads en een eerstegraads bevoegdheid. Om een onderwijsbevoegdheid te verwerven, moet je een lerarenopleiding afronden aan een hogeschool of universiteit.

Onderwijsbevoegdheid basisonderwijs

Met een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs kun je lesgeven in het primair onderwijs, zowel op basisscholen als op scholen voor speciaal basisonderwijs. Hierbij leg je de nadruk niet alleen op vakinhoudelijke aspecten zoals rekenen en schrijven, maar ook op sociale vaardigheden en omgangsnormen.

Je kunt deze bevoegdheid behalen door de vierjarige hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo) af te ronden. Een andere optie is de academische lerarenopleiding te volgen. Na voltooiing van deze opleiding ontvang je twee diploma’s: één voor onderwijskunde en één voor de pabo.

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid voortgezet onderwijs

Met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kun je lesgeven aan:

De eerste drie klassen van de havo en het vwo.

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Het praktijkonderwijs.

Deze bevoegdheid behaal je door een lerarenopleiding aan een hogeschool af te ronden.

Ook is het mogelijk om met een getuigschrift van de Pabo les te geven in het praktijkonderwijs.

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid voortgezet onderwijs

Een leraar in het voortgezet onderwijs geeft les in één specifiek vak, zoals Nederlands of geschiedenis. Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je lesgeven aan:

Alle klassen van de havo en het vwo.

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Het praktijkonderwijs.

Deze opleiding kun je volgen aan een hogeschool of universiteit. De opleiding richt zich voornamelijk op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

Onderwijsbevoegdheid met een buitenlands diploma

Indien je een buitenlands diploma hebt en in Nederland wilt lesgeven, dien je bij DUO erkenning van je buitenlandse opleiding aan te vragen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross