Wordt overwerk gecompenseerd voor werknemers in het onderwijs die hier veel mee te maken hebben?

Het is mogelijk dat werknemers compensatie ontvangen voor overuren. Bij compensatie wordt het overwerk vergoed in de vorm van extra salaris of extra verlofuren. Hierover worden doorgaans afspraken gemaakt in zowel de cao als de arbeidsovereenkomst.

Compensatie van overwerk kan zowel in de vorm van extra salaris als extra verlofuren plaatsvinden.

Voor ondersteunend personeel in het onderwijs tot en met een bepaalde schaal (bijvoorbeeld schaal 10) geldt dat zij gecompenseerd worden in termen van uren of salaris, inclusief een vastgestelde opslagfactor. Meer informatie hierover kun je vinden in artikel 6.24 van de cao PO 2019-2020.

Werknemers in het onderwijs tot en met een andere schaal (bijvoorbeeld schaal 8) krijgen doorgaans compensatie in de vorm van uren of verlof, eveneens met een vastgestelde opslagfactor. Je kunt hierover meer lezen in artikel 6.3 van de cao VO 2018-2019 (oud).

De specifieke regels die van toepassing zijn, zijn te vinden in de arbeidsovereenkomst en de cao.

Afspraken niet aanwezig

Indien er geen specifieke afspraken omtrent overwerk in de arbeidsovereenkomst of de cao zijn vastgelegd, hangt het af van de situatie of de werknemer compensatie ontvangt voor het overwerk. In sommige gevallen kan overwerk inherent zijn aan het werk in het onderwijs of aan de aard van de functie. Dit kan met name gelden voor hogere functies, zoals schooldirecteuren. De arbeidsvoorwaarden zijn in deze situaties vaak al afgestemd op dergelijke omstandigheden.

Indien overwerk niet als inherent aan de functie wordt beschouwd en een werknemer aanspraak wil maken op compensatie, is het vereist dat vaststaat dat het overwerk werd uitgevoerd in opdracht van het schoolbestuur, of dat het schoolbestuur instemde met het overwerk.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross