Hoe kan mijn hogeschool deelnemen aan het experiment voor flexibilisering van het deeltijdonderwijs?

Als jouw hogeschool interesse heeft om deel te nemen aan de experimenten voor flexibilisering van het deeltijdonderwijs, zijn er specifieke stappen die je moet volgen, afhankelijk van het experiment waaraan je wilt deelnemen.

Aanmeldprocedure voor het experiment vraagfinanciering

Indien jouw hogeschool opleidingen aanbiedt binnen de sectoren techniek, ICT of zorg en welzijn en graag wil deelnemen aan het experiment, dien je je aan te melden bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit dient te gebeuren vóór 1 februari 2017 of 1 februari 2018, afhankelijk van de situatie. Het experiment loopt tot en met 31 augustus 2024.

Aanmeldprocedure voor de pilots flexibilisering

De pilots voor flexibilisering bestaan uit drie delen experimenten, waarbij de aanmeldprocedure per experiment verschilt.

Experiment leeruitkomsten

Indien je wilt deelnemen aan het experiment leeruitkomsten, moet je een aanvraag indienen binnen het kader van de regeling voor flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Deze aanvraag moet worden goedgekeurd door een onafhankelijke adviescommissie. Vervolgens dien je een aanvraag in te dienen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die verantwoordelijk is voor het beoordelen en bewaken van de onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs. Bij een positieve beoordeling van de NVAO geeft deze organisatie een positief advies aan het ministerie van OCW. Na goedkeuring van het ministerie krijg je toestemming om deel te nemen aan het experiment, zoals vastgelegd in het toestemmingsbesluit.

Experiment accreditatie onvolledige opleidingen

Dit experiment is alleen van toepassing op opleidingen die geen financiering van de overheid ontvangen. Een voorwaarde is dat de opleiding eveneens toestemming heeft verkregen van het ministerie van OCW om deel te nemen aan het experiment leeruitkomsten.

Experiment educatieve minor

De mogelijkheid om deel te nemen aan de educatieve minor staat open voor alle universiteiten die deze minor aanbieden. Als je als universiteit wilt deelnemen aan dit experiment, volstaat een melding aan het ministerie van OCW.

Zorg ervoor dat je bij interesse in deelname aan een van deze experimenten goed op de hoogte bent van de specifieke aanmeldprocedures en vereisten die gelden voor het experiment van jouw keuze.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross