Hoe kun je je aanmelden voor een fixusopleiding?

Aanmelden voor een fixusopleiding verloopt via Studielink. Per studiejaar kun je jezelf aanmelden voor maximaal 2 opleidingen met een beperkt aantal beschikbare plaatsen.

Numerus fixus opleidingen

Bepaalde opleidingen aan zowel hogescholen als universiteiten hanteren een limiet aan beschikbare plaatsen. Dit kan leiden tot een numerus fixus. Deze opleidingen nemen niet meer studenten aan dan vooraf bepaald is. Je kunt in de lijsten met fixusopleidingen per studiejaar nagaan of de opleiding van jouw keuze een numerus fixus hanteert.

Selectieprocedure voor fixusopleidingen

Wanneer er te veel studenten zich aanmelden voor een fixusopleiding, kan dit leiden tot een selectieprocedure voor beschikbare plekken. De onderwijsinstelling voert deze selectieprocedure uit.

Maximaal 2 aanmeldingen per studiejaar

Gedurende één studiejaar mag je jezelf voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dit kan dezelfde opleiding zijn bij 2 verschillende onderwijsinstellingen. Voor de studies geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie, verloskunde en mondzorgkunde geldt echter een uitzondering. Hierbij kun je slechts voor 1 onderwijsinstelling kiezen.

Deelnemen aan selectie vanuit het buitenland

Wil je vanuit het buitenland deelnemen aan de selectieprocedure? Raadpleeg dan de onderwijsinstelling voor de mogelijkheden.

Aanmeldingstijd en -locatie voor fixusopleidingen

Je kunt je aanmelden voor de opleiding via Studielink. De uiterste aanmeldingsdatum is 15 januari.

Maximaal 3 aanmeldingen voor dezelfde fixusopleiding

Je mag jezelf hooguit 3 keer aanmelden voor een specifieke fixusopleiding. Dat betekent bijvoorbeeld dat je jezelf maximaal 3 keer kunt aanmelden voor de opleiding psychologie (een fixusopleiding) over meerdere jaren en diverse instellingen. De toegestane frequentie kan echter variëren per instelling in hun selectieprocedure voor een specifieke fixusopleiding. Het kan zijn dat een universiteit zelf bepaalt dat een persoon maar één keer mag deelnemen aan de selectieprocedure voor een fixusopleiding aan die betreffende instelling.

Op Studielink is zichtbaar hoeveel selectiepogingen je hebt ondernomen.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross