Kom ik als student in aanmerking voor financiële ondersteuning vanwege de gestegen energieprijzen?

Als je te maken krijgt met ernstige financiële problemen of dreigt te krijgen door de aanzienlijke stijging van energieprijzen, kun je een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Deze ondersteuning vraag je individueel aan via bijzondere bijstand bij de gemeente waar je bent ingeschreven. De hoogte van de financiële hulp hangt af van jouw persoonlijke situatie.

Voorwaarden voor recht op tegemoetkoming in energiekosten

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning voor de kosten van energie, gelden ten minste de volgende voorwaarden:

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een gelijkgestelde status;
  • Je bent minimaal 21 jaar oud;
  • Het energiecontract op jouw naam staat;
  • Je totale inkomen is lager dan €1.310,05 (voor alleenstaanden) of €1.871,50 (voor samenwonenden). Dit komt neer op maximaal 120% van het sociaal minimum. De volgende bronnen van inkomsten tellen in ieder geval mee:
    • Het maximale bedrag dat je via DUO kunt lenen voor levensonderhoud. Dit bedraagt €766,06 voor mbo-studenten en €932,87 voor hbo- en wo-studenten. Het maakt niet uit of je daadwerkelijk het maximale bedrag leent; het wordt meegerekend als onderdeel van je totale inkomen.
    • Inkomsten uit werk, bijvoorbeeld uit een (bij)baan of eigen bedrijf.
    • Bijdragen van ouders, zoals betalingen voor de zorgverzekering of huur.

Let op: Gemeenten kunnen aanvullende voorwaarden stellen. De toekenning van bijzondere bijstand is afhankelijk van de beleidsregels van de betreffende gemeente.

Aanvragen van een tegemoetkoming in energiekosten

Je kunt individuele bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. De gemeente beslist of je financiële ondersteuning krijgt en wat de hoogte daarvan is. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

Uitbetaling van de tegemoetkoming in energiekosten

De gemeente bepaalt wanneer en hoe de tegemoetkoming wordt uitbetaald. Dit kan in één keer gebeuren, maar ook over meerdere betalingen worden verspreid.

Geen invloed op toeslagen

Het ontvangen van deze tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor eventuele toeslagen zoals huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross