Wanneer kom ik in aanmerking voor vermindering, terugbetaling of vrijstelling van collegegeld?

Er zijn verschillende situaties waarin je minder collegegeld hoeft te betalen, of zelfs collegegeld kunt terugkrijgen:

  • Later in het studiejaar beginnen

Als je later in het studiejaar met je studie begint, betaal je collegegeld naar rato van het aantal maanden waarin je ingeschreven staat.

  • Stoppen tijdens het studiejaar

Wanneer je besluit om tijdens het studiejaar met je opleiding te stoppen, kun je collegegeld terugvragen.

  • Eerste jaar van je eerste bachelor of associate degree

Bij aanvang van je eerste bacheloropleiding (of associate degree) betaal je de helft van het collegegeld in het eerste jaar.

  • Eerste en tweede jaar van de lerarenopleiding

Voor lerarenopleidingen geldt een extra jaar van halvering van het collegegeld, zowel in het eerste als het tweede jaar.

Terugbetaling na behalen diploma (met getuigschrift)

Na het behalen van je diploma kun je 1/12e deel van het collegegeld terugkrijgen voor elke maand waarin je eerder bent gestopt voor het einde van het collegejaar.

Tijdelijk of voortijdig stoppen met studie

Indien je je uitschrijft tijdens het studiejaar, kun je collegegeld terugvragen. Per maand dat je eerder bent gestopt, krijg je 1/12e deel van het collegegeld terug. In juli en augustus wordt geen terugbetaling gedaan.

Vrijstelling van collegegeld

Wanneer je meerdere studies tegelijkertijd volgt, kun je vrijstelling aanvragen voor het collegegeld van de studie met het hoogste tarief. De details kun je vinden in het studentenstatuut van je onderwijsinstelling.

Overlijden van de student

Bij het overlijden van een student wordt voor elke maand na het overlijden 1/12e van het betaalde collegegeld terugbetaald. Informatie hierover is verkrijgbaar bij je universiteit of hogeschool.

Hoe dien je een verzoek in voor vermindering, terugbetaling of vrijstelling van collegegeld?

Als je in aanmerking komt voor vermindering, terugbetaling, of vrijstelling van collegegeld, kun je een verzoek indienen bij het bestuur van je universiteit of hogeschool. Voor meer informatie over de specifieke regelingen kun je contact opnemen met je onderwijsinstelling.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross