Wat houden de graden bachelor, master en associate degree in het hoger onderwijs in?

Een associate degree (Ad), dat een duur van 2 jaar heeft, kun je volgen aan een hogeschool. Voor een bacheloropleiding kun je terecht bij zowel een hogeschool als een universiteit. Een masteropleiding wordt doorgaans aan een universiteit gevolgd, maar er zijn ook masteropleidingen die door hogescholen worden aangeboden.

Associate degree (Ad) in het hbo

Een associate degree-opleiding betreft een 2-jarige opleiding in het hbo, vaak ontwikkeld in samenwerking met mbo-instellingen en het werkveld. Het niveau van een associate degree ligt tussen dat van een mbo-4 en een hbo-bachelor. Om toegelaten te worden tot deze hbo-opleiding, is een mbo-4 diploma, een havo-diploma of een vwo-diploma vereist.

Na afronding van de Ad-opleiding kun je doorstromen naar een gerelateerde hbo-bacheloropleiding. Na enkele jaren studeren kun je dan het diploma van de hbo-bachelor behalen.

Bacheloropleiding aan een hogeschool of universiteit

Een voltijdse bacheloropleiding duurt 4 jaar aan een hogeschool en 3 jaar aan een universiteit. Voor toelating tot een bacheloropleiding aan een hogeschool is minimaal een mbo- of havodiploma nodig. Voor een bacheloropleiding aan een universiteit is een vwo-diploma vereist. Een hbo-propedeuse geeft geen automatisch toegangsrecht tot een universitaire bacheloropleiding; aanvullende eisen kunnen door de universiteit worden gesteld.

Masteropleiding aan een universiteit of hogeschool

De duur van een masteropleiding varieert van 1 tot 2 jaar. Meestal heb je voor toelating tot een masteropleiding een bachelordiploma nodig. De specifieke toelatingseisen worden vastgesteld door de universiteit of hogeschool.

Postinitiële master

Zowel binnen het hbo als aan universiteiten is het mogelijk om een postinitiële master te volgen. Dit type master richt zich op mensen die reeds een hoger onderwijsdiploma hebben en vaak al werkervaring op dit niveau. De toelatingseisen voor deze masteropleidingen worden bepaald door de aanbieder. De toelatingsprocedure omvat vaak een selectie van geschikte kandidaten.

Aanbod van opleidingen

Het volledige aanbod van opleidingen is te vinden op Studiekeuze123.nl. Daar kun je ook opleidingen met elkaar vergelijken.

Opleidingen aan niet-universitaire en niet-hogeschoolinstellingen

Indien je van plan bent om een studie te volgen aan een instelling die niet aangeduid wordt als universiteit of hogeschool, is het cruciaal om goed te verifiëren wat de status van de opleiding is en of deze een erkende graad verleent.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross