Hoe vraag je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan?

Een VOG kan zowel door individuele personen als door organisaties worden aangevraagd. Hier leg ik uit hoe je een VOG kunt aanvragen.

Justis behandelt de aanvragen voor een VOG

Een VOG is een officiële verklaring die aangeeft dat het justitiële verleden van een persoon of organisatie geen belemmering vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Justis is de enige instantie die verantwoordelijk is voor het behandelen van VOG-aanvragen en het afgeven van de VOG.

Aanvraag van een VOG voor individuele personen

Soms heb je een VOG nodig wanneer je een nieuwe functie, baan, stage, opdracht als zzp’er, of vrijwilligerswerk gaat doen. Het kan ook zijn dat je een VOG nodig hebt voor het aanvragen van een visum, vergunning, of lidmaatschap. In dat geval moet je een VOG voor natuurlijke personen aanvragen (VOG NP).

De organisatie die de VOG van je vraagt, zal aangeven of je dit digitaal of schriftelijk kunt doen. Op Justis.nl kun je lezen hoe je de VOG digitaal kunt aanvragen of hoe je dit schriftelijk kunt regelen.

Het aanvragen van een VOG namens een organisatie

Als organisatie of werkgever kun je ervoor kiezen om iemand te laten screenen door middel van een VOG. Hierbij is het belangrijk om te weten:

  • Wat jouw verantwoordelijkheden zijn gedurende het aanvraagproces.
  • Welke screeningsprofielen je kunt selecteren.
  • Hoe je een gratis digitale VOG-aanvraag kunt voorbereiden.

Aanvragen van een VOG namens organisaties

Soms is het vereist dat een organisatie een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) overlegt. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het afsluiten van een contract of om lid te worden van een brancheorganisatie. Voor informatie over hoe je als organisatie de VOG voor rechtspersonen digitaal of schriftelijk kunt aanvragen, kun je terecht op de website van Justis.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross