VOG aanvragen voor een kinderopvang: hoe doe ik dat?

Je kunt een aantal standaard aanvraagformulieren gebruiken om een VOG voor de kinderopvang aan te vragen.

Eisen voor een VOG in de kinderopvang

Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Hiervoor heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Met een VOG toon je aan dat je gedrag in het verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van je taak of beroep.

De VOG Natuurlijke Personen (NP) die je gebruikt voor inschrijving in het Personenregister kinderopvang mag niet ouder zijn dan 2 maanden. De VOG moet zijn afgegeven voor de functieaspecten 84 (zorgdragen voor minderjarigen) en/of 86 (werkzaam in de kinderopvang).

Aanvraag van een VOG voor de kinderopvang

Je kunt op verschillende manieren een VOG aanvragen. Als je (of je organisatie) de VOG schriftelijk aanvraagt, kun je een standaard aanvraagformulier gebruiken. Hier zijn drie mogelijkheden:

Aanvraagformulier voor als je woont of werkt op een opvanglocatie

Dit formulier is bedoeld voor:

  1. Vaste of tijdelijke medewerkers in de kinderopvang in loondienst.
  2. Gastouders (of volwassen huisgenoten van gastouders).
  3. Stagiaires.
  4. Vrijwilligers.
  5. Uitzendkrachten.
  6. Zelfstandigen.
  7. Medewerkers op kantoor (administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen).
  8. Nieuwe bestuurders (die een bestuurder vervangen die is aangesteld op het moment van inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang).

Aanvraagformulier VOG NP voor regelmatige aanwezigheid op een opvanglocatie

Dit formulier is voor jou bedoeld als je regelmatig aanwezig bent op de kinderopvang. ‘Regelmatig’ betekent dat je minstens één keer in de 3 maanden gedurende een halfuur op de locatie aanwezig bent tijdens opvanguren. Bijvoorbeeld als schoonmaakster of als je wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt. Ouders die alleen hun eigen kind(eren) brengen en halen, vallen hier niet onder.

Aanvraagformulier VOG NP voor bestuurders of eigenaren van eenmanszaken bij inschrijving in Landelijk Register Kinderopvang

Dit formulier moet worden aangevraagd bij inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) als je:

  1. Een eenmanszaak hebt;
  2. Bestuurder bent van een bedrijf of organisatie met een andere rechtsvorm (zoals een B.V. of stichting).

Met deze VOG voldoe je aan alle functieaspecten (11, 21, 22, 84 en/of 86) voor de bestuurder of eigenaar op het moment van de aanvraag van de VOG RP, oftewel bij inschrijving in het LRK. Dit is bedoeld voor “natuurlijke personen” die een VOG NP nodig hebben voor de kinderopvang en inschrijving in het personenregister kinderopvang. Hiermee voldoe je aan de eisen die de Wet kinderopvang stelt aan bestuurders en eigenaren van eenmanszaken. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert toezicht uit en controleert dit.

Aanvraagformulier VOG RP voor rechtspersonen (bedrijven of organisaties)

Als houder van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau en rechtspersoon, zoals een bedrijf of organisatie, moet je het aanvraagformulier VOG rechtspersonen gebruiken. Dit geldt ook voor samenwerkingsverbanden zoals VOF’s en maatschappen.

De VOG moet in bezit zijn voor ‘inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang’. Met deze VOG kunnen de rechtspersoon en de vermelde bestuurder zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Je hoeft geen persoonlijke VOG meer aan te vragen. VOG mag niet ouder dan 2 maand zijn

Deze VOG voldoet aan de vereiste screening voor houders en bestuurders in de kinderopvang. De GGD voert toezicht uit en controleert dit.

Invullen van de VOG-aanvraagformulieren

Heb je hulp nodig bij het invullen? Raadpleeg dan de VOG-invulinstructie voor organisaties.

Werkgevers in de kinderopvang kunnen ervoor kiezen om extra screening voor medewerkers aan te vragen, bijvoorbeeld voor fraude bij iemand die kantoorwerk gaat doen, of voor strafbare gedragingen in het verkeer bij een medewerker die kinderen vervoert. De werkgever kan dit aangeven op het VOG-aanvraagformulier.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross