Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Als jouw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot kinderopvang), of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, kun je mogelijk kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit geldt ook als je in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor ouders in de kosten van kinderopvang.

Als jouw kind echter naar een ouderparticipatiecrèche (opc) gaat die zich nog in de aanloopperiode van 1 jaar en 3 maanden bevindt, heb je nog geen recht op kinderopvangtoeslag.

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moeten jij en eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Je ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind, of je onderhoudt het kind in belangrijke mate.
 • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum wordt niet beschouwd als geregistreerde kinderopvang.
 • Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met het kindercentrum of gastouderbureau, waarin bepaalde gegevens vermeld staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar.
 • Jij en je toeslagpartner moeten de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je moet werken, studeren, een traject volgen om werk te vinden, of verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgen. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.
 • Jij of je partner moet een permanente indicatie hebben vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierbij geldt als voorwaarde dat de andere ouder werkt of een traject naar werk volgt.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Dienst Toeslagen.

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag

Naast de basisvoorwaarden zijn er aanvullende regels van toepassing in bepaalde situaties, zoals:

 • Als je co-ouder bent.
 • Als je stopt met werken of werkloos wordt.

Lees meer over deze aanvullende voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van Dienst Toeslagen.

Kinderopvang gesloten: recht op toeslag?

Je ontvangt kinderopvangtoeslag alleen voor de uren waarop de kinderopvang daadwerkelijk diensten aanbiedt. Er geldt een uitzondering voor feestdagen, maar het is belangrijk dat de kinderopvang op die dagen open is en de opvanguren in het contract staan. Of je wel of geen gebruikmaakt van die uren is niet relevant, maar het feit of je ervoor hebt betaald wel.

Financiering van opvang door gemeenten

Als je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar toch graag jouw kind naar de kinderopvang wilt brengen, of als jouw peuter risico loopt op een achterstand, kan de gemeente in sommige gevallen (een deel van) de kosten van de kinderopvang betalen. Dit wordt geregeld in samenwerking met de aanbieders van opvang in de volgende situaties:

 • Voorschoolse educatie (VE): Als jouw peuter risico loopt op een (taal)achterstand, kun je via het consultatiebureau een aanvraag indienen voor voorschoolse educatie op de kinderopvang.
 • Peuteraanbod: Als je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag en jouw peuter kan geen gebruik maken van voorschoolse educatie, kom je vaak in aanmerking voor gesubsidieerd peuteraanbod voor een aantal (korte) dagdelen per week. Hier kan jouw peuter zich ontwikkelen in een veilige en stimulerende omgeving met leeftijdsgenootjes.
 • Sociaal-medische indicatie (SMI): Als er psychische, sociale, of lichamelijke problemen spelen binnen jouw gezin en je geen recht (meer) hebt op kinderopvangtoeslag, kun je mogelijk in aanmerking komen voor een sociaal-medische indicatie van jouw gemeente. Hiermee kan jouw kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar enkele dagen per week naar de kinderopvang gaan, waardoor jij als ouder tijdelijk wordt ontlast.

Raadpleeg jouw gemeente, het consultatiebureau, of de kinderopvanglocatie voor informatie over de mogelijkheden in jouw gemeente.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross