Wat kan ik verwachten van de mentor van mijn kind op de kinderopvang?

De mentor is degene waarmee je contact kunt opnemen op de kinderopvang om de vooruitgang en het welzijn van jouw kind te bespreken.

Ieder kind een mentor

Ieder kind dat naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang gaat, krijgt een mentor toegewezen. Dit geldt ook als jouw kind flexibele opvang heeft en dus in verschillende groepen meedraait. Als jouw kind deel uitmaakt van meerdere groepen, dan heeft het in zijn of haar vaste of basisgroep een mentor. Er is geen vastgesteld wettelijk maximum aantal kinderen per mentor.

De mentor is een pedagogisch medewerker die op de groep van jouw kind werkt, wat betekent dat de mentor jouw kind goed leert kennen (het is echter niet noodzakelijk dat de mentor een van de vaste verzorgers van jouw kind is).

Bespreking van de ontwikkeling met de mentor

Wanneer jouw kind naar de dagopvang gaat, zal de mentor periodiek de vooruitgang en het welzijn van jouw kind met je bespreken. Dit helpt bijvoorbeeld om mogelijke achterstanden tijdig te herkennen. Het exacte aantal gesprekken dat je met de mentor moet hebben, is niet wettelijk vastgelegd. Je kunt ook zelf een gesprek met de mentor aanvragen.

Als jouw kind naar de buitenschoolse opvang (bso) gaat, wordt de ontwikkeling van jouw kind alleen besproken wanneer dit nodig is, afhankelijk van jouw wensen of de behoeften van jouw kind. In de bso fungeert de mentor ook als het aanspreekpunt voor jouw kind.

Volgen van de ontwikkeling van jouw kind door de kinderopvang

De wijze waarop het kinderdagverblijf de ontwikkeling van jouw kind volgt en documenteert, wordt niet wettelijk bepaald. De organisatie beschrijft dit in hun pedagogisch beleidsplan.

Dit omvat bijvoorbeeld hoe bijzonderheden of problemen worden opgemerkt. En als dat nodig is, hoe je als ouder wordt doorverwezen naar andere instanties voor ondersteuning of hulp. Ook wordt beschreven hoe het mentorschap wordt ingevuld. Hierbij hoeft de mentor niet per se degene te zijn die de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert. Wel is het de verantwoordelijkheid van de mentor om tijdig belangrijke stappen in de ontwikkeling en mogelijke achterstanden te signaleren.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross