Welke gegevens worden overgedragen aan de basisschool na de kinderopvang?

De kinderopvang deelt gegevens over uw kind met de leerkracht van de basisschool om ervoor te zorgen dat uw kind een goede start op school maakt.

Informatieoverdracht van kinderopvang naar basisschool

De pedagogisch medewerker van de kinderopvang zal onder andere:

 • Een persoonlijke beschrijving van uw kind geven;
 • Informatie verstrekken over de sociaal-emotionele ontwikkeling en fysieke vaardigheden van uw kind;
 • Een overzicht geven van interesses en talenten (waar uw kind behoefte aan heeft);
 • Informatie delen over de thuissituatie;
 • Details verschaffen over de pedagogische aanpak van het kinderdagverblijf;
 • Indien uw kind deelneemt aan een voorschools educatieprogramma, is de kinderopvang ook wettelijk verplicht om informatie te verstrekken over het programma en de duur van de voorschoolse educatie.

Elk kinderdagverblijf heeft de vrijheid om zelf afspraken te maken met verschillende scholen over hoe de informatie wordt overgedragen. Dit is niet verplicht. Tevens is het kinderdagverblijf niet verplicht om de oudercommissie hierbij te betrekken.

Privacy van de gegevens van uw kind

De pedagogisch medewerker mag niet zomaar gegevens over uw kind aan de leerkracht van de basisschool doorgeven. Iedereen die met persoonsgegevens werkt, moet zich houden aan de regels van de privacywet. Persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld de naam en het adres van een persoon, maar ook gegevens over de ontwikkeling van uw kind.

De volgende principes gelden:

 • De pedagogisch medewerker mag alleen informatie delen als u als ouder, voogd of verzorger daar toestemming voor geeft. Als u geen toestemming verleent, dient het kinderdagverblijf alle gegevens over uw kind te vernietigen;
 • De pedagogisch medewerker mag de gegevens ook op papier aan u als ouder, voogd of verzorger overhandigen. U kunt dan zelf de gegevens aan de basisschool verstrekken. U bent niet verplicht dit te doen; u kunt er ook voor kiezen om de gegevens niet aan de school te verstrekken;
 • De pedagogisch medewerker moet weten welke informatie de school nodig heeft en moet voorkomen dat onnodige of verouderde gegevens worden verstrekt;
 • Het kinderdagverblijf moet duidelijke, schriftelijke procedures hebben over hoe het omgaat met persoonsgegevens. Dit omvat onder andere het bewaren van gegevens (zowel schriftelijk als digitaal), toegangscontrole en beperkte toegang tot opgeslagen persoonsgegevens, enkel voor personen die dit nodig hebben voor hun werk;
 • U heeft altijd het recht om uw eigen gegevens in te zien. U kunt de organisatie vragen wat er precies is vastgelegd, zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven;
 • De organisatie mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wanneer de gegevens niet meer relevant zijn, moet de organisatie deze vernietigen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross