Welke verschillende soorten kinderopvang zijn er?

Er bestaan diverse varianten van kinderopvang. Als uw kind naar dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Verschillende soorten van kinderopvang

Er worden diverse vormen van kinderopvang aangeboden:

Dagopvang

Dagopvang is bedoeld voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Uw kind kan terecht bij een kindercentrum (zoals een kinderdagverblijf) of bij een gastouder. Als het kindercentrum of de gastouder geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Gedurende de aanloopperiode van 1 jaar en 3 maanden hebben ouders van een ouderparticipatiecrèche (opc) geen recht op kinderopvangtoeslag.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor schoolgaande kinderen. Uw kind kan terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of bij een gastouder. Indien het kindercentrum of de gastouder geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Gedurende de aanloopperiode van 1 jaar en 3 maanden hebben ouders van een ouderparticipatiecrèche geen recht op kinderopvangtoeslag.

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang betreft opvang tijdens de middagpauze voor schoolgaande kinderen. Voor deze vorm van opvang komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Vrienden en familie

Opvang door bijvoorbeeld vrienden en familieleden komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, tenzij zij geregistreerd zijn als gastouders.

Peuterspeelzaal zijn nu kinderdagverblijf

Vanwege wettelijke veranderingen zijn alle peuterspeelzalen sinds 1 januari 2018 als kinderdagverblijven aangemerkt. Indien uw kind voorheen naar een peuterspeelzaal ging, heeft u nu wellicht recht op kinderopvangtoeslag.

Zoek een geschikte kinderopvang

Via het Landelijk Register Kinderopvang kunt u op zoek gaan naar een kinderopvang die aan uw wensen voldoet. U kunt hierbij onder andere selecteren op woonplaats en type opvangvoorziening.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross