Heb ik recht op extra financiële steun als ik studeer met een beperking of chronische ziekte?

Als je vanwege een lichamelijke beperking of chronische ziekte studievertraging oploopt, bestaat de mogelijkheid dat je extra financiële steun kunt krijgen. Dit kan in de vorm van extra studiefinanciering, een Wajong Uitkering, of een studietoeslag van de gemeente.

Mogelijkheden voor beurs, studiefinanciering en diploma verlenging

Indien je studievertraging ondervindt door bijzondere omstandigheden, zoals een handicap of chronische ziekte, zijn er verschillende voorzieningen beschikbaar. Op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vind je informatie over:

  • verlenging van de prestatiebeurs
  • verlenging van de diplomatermijn
  • omzetting van de prestatiebeurs in een gift
  • nieuwe financieringsmogelijkheden voor andere studies

Meld studievertraging snel

Zodra je merkt dat je studievertraging oploopt, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden bij je studentendecaan. De decaan of begeleider kan je helpen om de studievertraging te beperken of in te halen.

Wajong-uitkering

Als je door je beperking of ziekte niet meer kunt studeren of werken, en je recht hebt op een Wajong-uitkering, kun je de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzoeken om je prestatiebeurs om te zetten in een gift.

Studietoeslag bij beperkt werken naast studie

Als je nog wel kunt studeren maar door je beperking niet in staat bent om naast je studie te werken, en je ontvangt studiefinanciering, dan kun je bij de gemeente waar je woont een studietoeslag aanvragen. Let op: als je al een Wajong-uitkering ontvangt, kom je niet in aanmerking voor de studietoeslag.

Financiële ondersteuning via school of universiteit bij studievertraging

Indien je studievertraging hebt opgelopen en recht hebt (gehad) op studiefinanciering, kun je bij je onderwijsinstelling informeren naar financiële ondersteuning. Dit kan via het afstudeerfonds of profileringsfonds. Je school of universiteit kan je informeren over hoe je dit kunt aanvragen en aan welke voorwaarden je moet voldoen. Je kunt hiervoor contact opnemen met je decaan of studieadviseur.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross