Is het rekenexamen van invloed op mijn mbo-diploma?

Voor alle mbo-studenten geldt de verplichting om het rekenexamen af te leggen. Momenteel heeft de uitslag van dit examen nog geen gevolgen voor het verkrijgen van je diploma. Desondanks wordt het resultaat wel vermeld op je resultatenoverzicht. Vanaf 1 augustus 2022 zal het resultaat echter wél impact hebben op het al dan niet behalen van je diploma.

Digitale centrale examens of instellingsexamens?

Binnen jouw opleiding kun je kiezen uit twee examenopties voor rekenen:

  1. Het digitale, centrale examen dat wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens (CvTE).
  2. Een op maat gemaakt instellingsexamen dat door je onderwijsinstelling wordt ontworpen.

Nakijken, inzage en herkansing bij centrale examens

Vaak maken scholen gebruik van het centrale, digitale examen van het CvTE om rekenvaardigheden te toetsen. De uitslag van dit examen wordt direct kenbaar gemaakt.

Voor rekenexamens op niveau 2ER, 2F, 3ER en 3F is volledige inzage mogelijk. Hierdoor heb je toegang tot:

  1. De gestelde vragen.
  2. Jouw gegeven antwoorden.
  3. Het antwoordmodel in het computersysteem.

De school bepaalt wanneer examens en herkansingen worden afgenomen. De school dient je hierover tijdig te informeren.

Nakijken, inzage en herkansing bij instellingsexamens

Opleidingen die ervoor kiezen om rekenen te examineren middels een instellingsexamen, zijn zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van het examenbeleid. In dit beleid zijn onder andere termijnen voor nakijken en regels voor inzage en herkansingen opgenomen. Deze beleidsregels zijn te vinden in de onderwijs- en examenregeling (OER).

Het rekenexamen binnen het mbo gaat binnenkort meetellen

Voor studenten die starten in studiejaar 2021-2022: rekenexamen heeft nog geen invloed

Wanneer je aan je mbo-opleiding begint in het studiejaar 2021-2022, dien je het rekenexamen af te leggen. Niettemin heeft het behaalde resultaat geen invloed op het verkrijgen van je diploma. Het cijfer wordt echter wel genoteerd op je resultatenoverzicht.

Voor studenten die starten vanaf studiejaar 2022-2023: rekenexamen telt mee

Voor studenten die vanaf 1 augustus 2022 beginnen met hun mbo-opleiding, zal het resultaat van het rekenexamen wel meetellen voor het behalen van het diploma.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross