Moet je stage lopen als je een mbo-opleiding volgt?

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vormt de stage een essentieel onderdeel van je opleiding. De praktijkervaring die je tijdens je mbo-opleiding opdoet, wordt ook wel beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd.

Aantal dagen bpv in het mbo

Bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werk je doorgaans 3 of 4 dagen per week bij een leerbedrijf. Dit komt neer op ongeveer 70% van de bbl-opleiding. De overige dagen volg je theoretisch onderwijs op school.

Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) breng je meer tijd door op school. Je past het geleerde toe in de praktijk tijdens kortere stages. Afhankelijk van de leerweg vormt de bpv ongeveer 20% van de bol-opleiding.

Bpv in het mbo bij een erkend leerbedrijf

Je mag in het mbo uitsluitend bpv volgen bij erkende leerbedrijven. Erkende leerbedrijven moeten voldoen aan de criteria van de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven:

  • De werkzaamheden binnen het bedrijf sluiten aan bij de opleiding van de stagiair.
  • Er is een deskundige praktijkopleider aanwezig om de stagiair te begeleiden.
  • De werkplek is veilig.

Erkende leerbedrijven herken je aan het certificaat “Erkend Leerbedrijf”. Via Stagemarkt.nl kun je zelf op zoek gaan naar bpv-plekken bij erkende leerbedrijven.

Praktijkovereenkomst tussen school, jou en het erkende leerbedrijf

In het mbo draagt de onderwijsinstelling de eindverantwoordelijkheid voor het gehele onderwijsproces, inclusief de bpv. De onderwijsinstelling sluit met jou en het leerbedrijf een praktijkovereenkomst (pok) af. Deze praktijkovereenkomst heeft juridische waarde en kan informatie bevatten over:

  • de duur van de overeenkomst;
  • de stageduur;
  • leerdoelen en eindtermen;
  • begeleiding;
  • eventuele vergoeding;
  • beoordeling.

Gecombineerde leerweg

Het is ook mogelijk dat een mbo-opleiding een gecombineerde leerweg aanbiedt. Hierbij volg je in de eerste jaren lessen op school, terwijl je in het tweede deel van de opleiding aan de slag gaat binnen een bedrijf.

Arbeidsvoorwaarden tijdens de stage in het mbo

De arbeidsvoorwaarden voor stagiairs in het mbo variëren per opleiding. Afhankelijk van de leerweg die je volgt, kunnen de voorwaarden anders zijn.

Stagevergoeding of salaris tijdens bpv in het mbo

De onderwijswetgeving regelt niets specifieks over de stagevergoeding of het salaris van een stagiair in het mbo. Soms kun je meer informatie vinden in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de sector waarin je je bpv volgt. Is dit niet zo, dan gelden de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross