Waar kan ik een klacht indienen over een mbo-instelling?

Als je een klacht hebt over een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), kun je deze indienen bij een klachtencommissie, examencommissie of bij de Onderwijsinspectie, afhankelijk van de aard van je klacht.

Het klachtrecht is van toepassing op alle door de overheid gefinancierde mbo-instellingen. Dit omvat roc’s, aoc’s en vakinstellingen die beroepsopleidingen en educatieve opleidingen aanbieden, inclusief vavo.

Klacht over de school

Als je een klacht hebt over het gedrag van een docent of een beslissing van het schoolbestuur, is het raadzaam om dit eerst te bespreken met de betreffende docent of de schoolleiding. Als jullie er samen niet uitkomen, kun je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Als de school geen eigen klachtencommissie heeft, moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt klachten van:

  • Studenten (inclusief aankomende studenten, voormalige studenten en deelnemers aan examens)
  • Personeel van de mbo-instelling
  • Andere betrokkenen bij het onderwijs of praktijkonderdeel van de opleiding

Klachtenregeling

De specifieke klachtenregeling wordt meestal vermeld in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de instelling. Hierin vind je onder andere informatie over:

  • De samenstelling van de klachtencommissie
  • De procedure voor het indienen van een klacht
  • De termijnen voor reacties

Je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de instelling om te informeren hoe je een klacht kunt indienen. De naam van de vertrouwenspersoon staat vermeld in de OER.

Examen en tentamen klacht

Voor klachten over examens en tentamens kun je terecht bij de Commissie van Beroep voor de examens. Deze commissie beoordeelt de beslissingen van de examencommissie en examinatoren. Elke instelling is verplicht om een Commissie van Beroep te hebben. In de onderwijs- en examenregeling (OER) staat meer informatie over de procedure voor het indienen van een klacht.

Sommige instellingen hebben gezamenlijke Commissies van Beroep voor de examens met andere instellingen.

Klacht met betrekking tot pesten, geweld of misbruik

Als je een klacht hebt over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, ernstig fysiek geweld of psychisch geweld (pesten), kun je contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

Kopie van klacht of bezwaar naar Inspectie van het Onderwijs

Je kunt een kopie van je klacht of bezwaar sturen naar de Inspectie van het Onderwijs. Dit stelt de inspectie in staat om bij hun volgende bezoek aan de onderwijsinstelling meer alert te zijn op de problemen die je hebt aangekaart. Als er meerdere meldingen zijn over hetzelfde probleem, kan de inspectie een onderzoek starten naar die instelling.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross