Waarom moet je het rekenexamen maken?

In het verleden lag het rekenniveau van leerlingen vaak te laag. Dit zorgde voor uitdagingen in vervolgopleidingen, op de werkplek en in het dagelijks leven. Om deze reden besteedt de docent op school extra aandacht aan rekenvaardigheden en ben je verplicht om een rekenexamen af te leggen. Deze aanpak geldt ook binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Noodzaak van rekenvaardigheden in vervolgopleidingen, werk en het dagelijks leven

Goede rekenvaardigheden zijn van groot belang in het dagelijks leven, op het werk en bij de voorbereiding op mogelijke vervolgstudies. Je hebt rekenvaardigheden bijvoorbeeld nodig om uit te zoeken wat de kosten zijn van een zorgverzekering of een telefoonabonnement. Ook om te berekenen hoeveel geld er overblijft van je salaris na het betalen van vaste lasten.

Rekenen is vereist om een mbo-diploma te behalen

Rekenen vormt een verplicht onderdeel van elke opleiding in het mbo en is daarmee noodzakelijk om je mbo-diploma te behalen. Alle studenten zijn verplicht om het rekenexamen af te leggen. Hoewel de resultaten van het rekenexamen momenteel nog geen invloed hebben op het behalen van je diploma, worden deze wel vermeld op je resultatenlijst. Vanaf het studiejaar 2022-2023 worden de resultaten echter wel meegenomen bij het behalen van je diploma.

Mogelijkheid tot vrijstelling van rekenexamen in bepaalde gevallen

In bepaalde situaties is het mogelijk om vrijstelling te krijgen van het rekenexamen, bijvoorbeeld als je recentelijk al een examen op het juiste niveau hebt afgerond. Voor specifieke informatie hierover kun je terecht bij je opleiding.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross