Wanneer mag ik naar het mbo?

In principe word je toegelaten tot een mbo-opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Je voldoet aan de (vooropleidings)eisen van de mbo-opleiding die je hebt gekozen.
  2. Je hebt je uiterlijk op 1 april aangemeld bij de opleiding.
  3. Je neemt deel aan de verplichte intakeactiviteiten. Of deze activiteiten verplicht zijn, zal de opleiding je laten weten.

Er zijn situaties waarin de opleiding je kan weigeren, zoals wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare opleidingsplekken.

Sommige opleidingen kunnen ook aanvullende eisen stellen waaraan studenten moeten voldoen, bijvoorbeeld lichamelijke eisen voor sportopleidingen. De specifieke aanvullende eisen voor jouw opleiding worden meestal vermeld op de schoolwebsite.

Indien de door jou gekozen instelling je niet kan inschrijven, is de school meestal verplicht om je een alternatieve opleiding aan te bieden.

Inschrijvingseisen

Naast de vooropleidingseisen en toelatingseisen zijn er ook inschrijvingseisen:

  1. De school vereist een kopie van je vooropleidingsdiploma.
  2. Je moet kunnen aantonen dat je het lesgeld of cursusgeld hebt betaald of gaat betalen.
  3. Je moet een onderwijsovereenkomst (OOK) ondertekenen. Als je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), moeten mogelijk ook je ouders dit ondertekenen. Je mbo-instelling kan je hierover meer informatie geven.

Wanneer deze zaken in orde zijn, kan de school je inschrijven.

Studiekeuzeadvies

Indien je tijdig bent aangemeld, heb je recht op studiekeuzeadvies van de mbo-school. De school zal beoordelen of de gekozen opleiding aansluit bij jouw achtergrond, motivatie en interesses. Meer informatie hierover ontvang je van de school. Het kan zijn dat een andere opleiding beter bij jou past. Het is echter niet verplicht om het advies van de school op te volgen.

Aanpassen van studiekeuze na aanmelding

Na het aanmelden kun je nog besluiten om voor een andere opleiding te kiezen. Het studiekeuzeadvies van de mbo-school kan je bij dit proces helpen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross