Wanneer moet je de taalexamens maken op het mbo?

Op het mbo leg je zowel een instellingsexamen als een centraal examen af om te beoordelen of je de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Afnameperiodes van het taalexamen

Er zijn vijf afnameperiodes waarin het centraal examen wordt afgenomen. Je school bepaalt in welke periode(s) en op welke dagen binnen deze afnameperiodes je het centraal examen kunt afleggen. Tijdens je opleiding krijg je minstens twee kansen om het centraal examen te maken.

Ten minste twee examenkansen

Voor het centraal examen heb je het recht om ten minste twee keer deel te nemen gedurende je opleiding. Je herkansing mag binnen dezelfde afnameperiode plaatsvinden. Als je bij je eerste poging een voldoende behaalt, maar je wilt toch een betere score halen, heb je recht op één herkansing. Deze herkansing kan ook op een hoger niveau plaatsvinden (maximaal niveau 3F).

Je school kan je ook meer dan twee kansen bieden. Hoeveel kansen precies beschikbaar zijn, kun je bij je opleiding navragen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross