Wat houdt tweetalig onderwijs in het mbo in?

Bij tweetalig mbo krijg je een deel van je vakken in een andere taal. Meestal is dit Engels, maar het kan ook Duits zijn. Ten minste 50% van de begeleide onderwijstijd moet in deze taal plaatsvinden.

Internationale focus bij tweetalig onderwijs

Bij de tweetalige opleiding ligt de nadruk sterk op internationale oriëntatie. Dit omvat onder andere internationale samenwerkingsprojecten met buitenlandse studenten en stages met een internationaal karakter, zowel in Nederland als in het buitenland. Hierdoor ben je goed voorbereid om na je studie te werken bij internationale bedrijven.

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Bij CLIL krijg je ook taalgerichte feedback van je vakdocenten. Zij fungeren ook als taaldocenten. Tijdens de lessen worden actieve werkvormen gebruikt en werk je vaak in groepen. Dit biedt een goede gelegenheid om je spreekvaardigheid in het Engels of Duits te oefenen.

Voordelen tweetalig onderwijs

  • Doordat je extra inspanningen hebt geleverd, heb je een voorsprong op studenten die een reguliere opleiding volgen.
  • Je bent goed voorbereid voor de internationale arbeidsmarkt, omdat je uitstekend Engels of Duits spreekt en ruime ervaring hebt met internationale stages en projecten.

Voor meer informatie over tweetalig onderwijs kun je contact opnemen met Nuffic.

Kwaliteitsstandaard

Sommige mbo-opleidingen hebben tweetalig onderwijs geïmplementeerd en hebben daarvoor een standaard ontwikkeld. In deze standaard staan de minimale vereisten waaraan tweetalige mbo-opleidingen moeten voldoen. Opleidingen die aan deze eisen voldoen, kunnen het keurmerk ‘Tweetalige mbo-school’ ontvangen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross