Wat is het salaris van een leraar in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Een leraar in het mbo verdient tussen €3.640 en €7.350 per maand, inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Deze informatie is vastgelegd in de cao voor het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (cao mbo).

Salarisschalen, tredes en vergoedingen in het mbo

Bij elke salarisschaal en trede hoort een specifiek salarisbedrag, zoals vastgesteld in de cao. De beloning, inclusief bruto inkomen, omvat:

  1. Het basissalaris.
  2. Vakantiegeld.
  3. Een eindejaarsuitkering.
  4. Vergoedingen die aan elke leraar worden verstrekt.

In de tabel worden afgeronde bruto bedragen vermeld, gebaseerd op de CAO MBO 2022-2023.

Schaal, treden en totale beloning in het mbo per 1 juli 2022
SchaalSalaristredeMaandsalaris Beloning op maandbasis
LBStart€ 3.086€ 3.640
LBNa 10 jaar€ 4.337€ 5.100
LBMaximum€ 4.615€ 5.420
LCStart€ 3.527€ 4.150
LCNa 10 jaar€ 4.918€ 5.770
LCMaximum€ 5.229€ 6.130
LDStart€4.034€ 4.740
LDNa 10 jaar€ 5.580€ 6.540
LDMaximum€ 5.924€ 6.940
LEStart€ 4.613€ 5.420
LENa 10 jaar€ 5.969€ 6.990
LEMaximum€ 6.421€ 7.350

Gemiddelde beloning van mbo-leraren

Gemiddeld ontvangen leraren in het mbo een maandelijks salaris van ongeveer €5.410. Deze berekening houdt rekening met de salarisschalen en tredes van alle leraren in dienst (gewogen gemiddelde).

Eenmalige extra beloning in 2022

Medewerkers die op 1 juli 2022 in dienst waren, krijgen een eenmalige uitkering van €600 (bruto), gebaseerd op een fulltime aanstelling. Dit extra bedrag is niet opgenomen in de tabel en wordt ook niet meegerekend in het gemiddelde salaris.

Beloning in overeenstemming met taken

De specifieke taken van een leraar bepalen in welke schaal (LB, LC, LD of LE) hij of zij valt. Het salaris en de vergoedingen hangen af van de toepasselijke schaal en trede van de leraar.

Elke schaal bestaat uit 12 of 13 salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris jaarlijks met een trede. Een leraar die begint in trede 1, zal waarschijnlijk na 10 jaar het salaris van trede 10 bereiken. In de praktijk kan dit variëren.

Salaris voor zij-instromers in het onderwijs

Wanneer je vanuit een andere functie als zij-instromer het onderwijs betreedt, start je mogelijk op een hogere trede of schaal. Dit wordt in onderling overleg met de werkgever vastgesteld.

Meer informatie over de cao mbo

Binnen het onderwijs worden de cao-afspraken beheerd door sociale partners. Deze partners vertegenwoordigen zowel werkgevers als werknemers, zoals de MBO Raad (brancheorganisatie voor mbo-scholen) en vakbonden. Voor aanvullende informatie over de cao mbo kun je terecht bij deze vertegenwoordigers.

Vragen over het beroep van leraar

Voor meer informatie over het werken in het onderwijs of persoonlijk advies kun je contact opnemen met het Onderwijsloket.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross