Wat omvat de prestatiebeurs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

De prestatiebeurs bevat een basisbeurs en mogelijk een aanvullende beurs. Het studentenreisproduct maakt eveneens deel uit van de prestatiebeurs.

In welke situaties heb jij recht op een prestatiebeurs in het mbo?

Je hebt recht op de prestatiebeurs wanneer:

  • Je een opleiding volgt binnen de beroepsopleidende leerweg (bol) van het mbo op niveau 3 of 4.
  • Je 18 jaar of ouder bent.

In welke gevallen geldt de prestatiebeurs niet in het mbo?

De prestatiebeurs in het mbo is niet van toepassing op:

  • Studenten die voor 1 augustus 2005 voor het eerst studiefinanciering hebben ontvangen voor een beroepsopleiding.
  • Studenten die een beroepsopleiding op niveau 1 of 2 volgen.

Voor een uitgebreid overzicht van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de prestatiebeurs, kun je de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) raadplegen.

De prestatiebeurs betreft een lening

De prestatiebeurs wordt verstrekt als een lening. Indien je binnen 10 jaar je diploma behaalt, wordt de beurs omgezet in een gift. Dit houdt in dat je het ontvangen bedrag niet hoeft terug te betalen.

Je hebt de mogelijkheid je prestatiebeurs en lening te gebruiken voor meerdere studies op niveau 3 en 4. De prestatiebeurs wordt toegekend voor een periode van 4 jaar.

Wanneer je prestatiebeurs afloopt en je bent nog steeds als voltijdstudent ingeschreven, kun je gedurende nog 3 jaar lenen. Houd er echter rekening mee dat deze lening niet wordt omgezet in een gift.

De maximale bedragen voor studiefinanciering kun je vinden op de website van DUO.

Uitwonendenbeurs

Voor studenten die niet thuis wonen, is de basisbeurs hoger dan voor hen die nog wel bij hun ouder(s) of verzorger(s) inwonen. Dit wordt de uitwonendenbeurs genoemd. DUO controleert of je rechtmatig in aanmerking komt voor de uitwonendenbeurs.

Extra beurs specialistenopleiding

Indien je na het afronden van de vakopleiding of middenkaderopleiding in het mbo een specialistenopleiding van 1 of 2 jaar gaat volgen, ontvang je 2 jaar extra prestatiebeurs. Deze beurs wordt een gift als je het diploma voor de specialistenopleiding behaalt.

Prestatiebeurs dubbele inschrijving

Je ontvangt altijd studiefinanciering voor de hoogste opleiding waarvoor je staat ingeschreven. Stel dat je ingeschreven staat voor een opleiding op niveau 1 of 2, en tegelijkertijd ook voor een opleiding op niveau 3 of 4, dan ontvang je op basis van de hogere opleiding een prestatiebeurs.

Verlenging van de prestatiebeurs bij studievertraging

Indien je studievertraging oploopt door medische omstandigheden of je je studie hierdoor niet kunt afronden, kun je een verzoek indienen voor een voorziening prestatiebeurs. Als je te maken hebt met studievertraging, neem dan tijdig contact op met je decaan of studiebegeleider. Mogelijk kom je in aanmerking voor verlenging van de prestatiebeurs of voor een andere oplossing, zoals nieuwe studiefinanciering. Voor meer informatie kun je ook kijken bij de sectie “Heb ik recht op extra studiefinanciering als ik studeer met een beperking of chronische ziekte?”

Stoppen met de studie voor 1 februari

Indien je in het eerste jaar van je opleiding vóór 1 februari besluit te stoppen met je studie en je datzelfde jaar niet opnieuw gaat studeren, kun je een verzoek indienen om de prestatiebeurs van dat studiejaar om te zetten in een gift.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross