Welke rechten heb je als de school je mbo-opleiding wijzigt of stopzet?

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heb je het recht om de opleiding af te maken waar je aan begonnen bent, zelfs als er wijzigingen worden doorgevoerd of de opleiding wordt beëindigd.

Recht op afronden opleiding

Zodra je aan een opleiding begint, ga je een onderwijsovereenkomst aan met de school. Hierbij ontvang je tevens de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding. Het is jouw recht om de opleiding af te ronden conform de regels die waren vastgelegd in de OER op het tijdstip waarop je de onderwijsovereenkomst hebt ondertekend. Deze regel geldt echter niet voor experimentele mbo-opleidingen.

Experimentele mbo-opleiding

Bij experimentele mbo-opleidingen kan er om diverse redenen een einde aan komen. In een dergelijk geval kan de school je doorverwijzen naar een erkende opleiding.

Stopzetting van een mbo-opleiding

In de meeste gevallen mag een school een lopende opleiding niet halverwege stopzetten. Mocht de school toch overwegen om een opleiding te beëindigen, dan kan dat op de volgende manieren:

  • Geen nieuwe deelnemers meer toelaten
  • Huidige studenten een alternatieve optie bieden, zoals een verwante studie

Klacht indienen bij stopzetting van de opleiding

Indien de school drastische wijzigingen wil doorvoeren of de opleiding wil stopzetten, kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. Als de school niet beschikt over een eigen klachtencommissie, dan moet zij aangesloten zijn bij een regionale of landelijke klachtencommissie.

Bij sommige mbo-instellingen is het mogelijk om via de website een klacht in te dienen. Bovendien kun je er ook voor kiezen om naar de rechter te stappen om ervoor te zorgen dat de school de onderwijsovereenkomst naleeft. Dit heeft betrekking op de afspraken zoals die golden bij aanvang van de opleiding.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross