Wie houdt er toezicht op de kwaliteit van het mbo?

Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs. Het toezicht op de kwaliteit wordt uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs. Je hebt de mogelijkheid om de onderzoeksresultaten van onderwijsinstellingen online in te zien.

Toezicht op het beroepsonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op zowel het onderwijs als de examinering. Dit toezicht is risicogericht, wat inhoudt dat de Inspectie op basis van een analyse van risico’s bepaalt welk niveau van toezicht een school behoeft.

Scholen die uitblinken, worden minder intensief gecontroleerd. Bij aanwezige risico’s wordt het toezicht verscherpt.

Openbaarheid van kwaliteitsgegevens van scholen

De Inspectie evalueert niet alleen de kwaliteit van beroepsonderwijs- en volwasseneneducatie-instellingen, maar stimuleert ook dat scholen streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Een manier waarop de Inspectie dit doet, is door de onderzoeksresultaten openbaar te maken.

Je hebt de mogelijkheid om zelf de onderzoeksgegevens van scholen op te zoeken via de website van de Inspectie voor het Onderwijs.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross