Zijn er subsidies en fiscale regelingen om werken en leren te combineren?

Verschillende subsidies en belastingvoordelen maken de combinatie van werken en leren aantrekkelijker voor zowel werkgevers als werknemers.

Belastingvoordelen voor werknemers

Wanneer je als werknemer je studiekosten zelf draagt, kun je een deel van deze kosten aftrekken van je inkomstenbelasting. Dit geldt onder andere voor lesgeld en studieboekkosten.

Financiële ondersteuning

Werkgevers kunnen de opleidingskosten van hun werknemers vergoeden of werknemers betaald verlof geven voor studiegerelateerde dagen. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In deze gevallen vergoeden deze fondsen een deel van de kosten. Voor meer informatie over Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen kun je terecht op de website van Opleiding en Beroep.

Belastingvoordelen voor werkgevers

Werkgevers kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren voor werknemers in opleiding. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming voor onder andere:

  1. Kosten voor begeleiding van een leerling of student.
  2. Loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Regeling voor moeilijk te plaatsen stagiairs

De Rijksoverheid stelt middelen ter beschikking aan mbo-instellingen, kenniscentra en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Met deze financiële middelen kunnen deze organisaties extra stageplekken creëren voor moeilijk te plaatsen leerlingen binnen het beroepsonderwijs. Ook wordt intensieve stagebegeleiding mogelijk gemaakt. Deze regeling valt onder de Regeling stagebox beroepsonderwijs en maakt deel uit van de prestatiebox. De prestatiebox is ingesteld door de Rijksoverheid om individuele afspraken over resultaten te kunnen maken met onderwijsinstellingen.

Voor meer informatie over financiële regelingen en subsidies kun je terecht op Leeroverzicht.nl. Hier vind je informatie die van toepassing kan zijn wanneer je overweegt een opleiding te volgen, je om- of bij te scholen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross