Hoe kan mijn kind worden toegelaten tot het praktijkonderwijs (pro)?

Om toegang te krijgen tot het praktijkonderwijs heeft jouw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Binnen dit samenwerkingsverband werken gewone scholen samen met scholen voor speciaal onderwijs.

Aanmelding voor praktijkonderwijs

Als jouw kind meer leert van praktijkervaring dan van theoretische lesstof, en als het waarschijnlijk niet in staat is om een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) te behalen, dan kan het praktijkonderwijs een geschikte optie zijn.

Jij als ouder meld jouw kind zelf aan bij een praktijkschool. Vervolgens voert de school overleg met jou en jouw kind. Daarna zal de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs

Om in aanmerking te komen voor een toelaatbaarheidsverklaring, ondergaat jouw kind een test. Deze test meet het niveau van lezen, spellen, rekenen en begrijpend lezen.

Het praktijkonderwijs hanteert de volgende toelatingscriteria:

  • Jouw kind heeft een IQ tussen 55 en 80.
  • Jouw kind heeft een leerachterstand van ten minste drie jaar op twee van de volgende gebieden:
    • Inzichtelijk rekenen.
    • Begrijpend lezen.
    • Technisch lezen.
    • Spellen.

Eén van deze gebieden moet inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen zijn.

Praktijkonderwijs als onderdeel van passend onderwijs

Zowel leerwegondersteunend onderwijs als praktijkonderwijs maken deel uit van het bredere concept van passend onderwijs.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross