Hoe kan mijn kind worden toegelaten tot het praktijkonderwijs (pro)?

Om toegang te krijgen tot het praktijkonderwijs heeft jouw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Binnen dit samenwerkingsverband werken gewone scholen samen met scholen voor speciaal onderwijs.

Aanmelding voor praktijkonderwijs

Als jouw kind meer leert van praktijkervaring dan van theoretische lesstof, en als het waarschijnlijk niet in staat is om een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) te behalen, dan kan het praktijkonderwijs een geschikte optie zijn.

Jij als ouder meld jouw kind zelf aan bij een praktijkschool. Vervolgens voert de school overleg met jou en jouw kind. Daarna zal de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs

Om in aanmerking te komen voor een toelaatbaarheidsverklaring, ondergaat jouw kind een test. Deze test meet het niveau van lezen, spellen, rekenen en begrijpend lezen.

Het praktijkonderwijs hanteert de volgende toelatingscriteria:

  • Jouw kind heeft een IQ tussen 55 en 80.
  • Jouw kind heeft een leerachterstand van ten minste drie jaar op twee van de volgende gebieden:
    • Inzichtelijk rekenen.
    • Begrijpend lezen.
    • Technisch lezen.
    • Spellen.

Eén van deze gebieden moet inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen zijn.

Praktijkonderwijs als onderdeel van passend onderwijs

Zowel leerwegondersteunend onderwijs als praktijkonderwijs maken deel uit van het bredere concept van passend onderwijs.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross