Hoe krijgt jouw hoogbegaafde kind onderwijs?

Hoogbegaafde kinderen worden opgenomen in het basisaanbod van een school. Echter, scholen hebben zelf de vrijheid om speciale programma’s te implementeren, zoals plusklassen of extra lesmateriaal.

Ondersteuning hoogbegaafde kinderen

Wanneer het blijkt dat jouw kind hoogbegaafd of getalenteerd is, kan de school bijvoorbeeld:

 • extra lesmateriaal aanbieden;
 • de reguliere lessen versneld doorlopen;
 • een aparte klas inrichten binnen de school, zoals plusklassen.

Basisschool en hoogbegaafdheid

Gewone basisscholen kunnen zowel minder begaafde als meer begaafde leerlingen extra begeleiding bieden. In het schoolondersteuningsprofiel of schoolplan wordt aangegeven welke ondersteuning en begeleiding er wordt geboden.

Middelbare scholen en hoogbegaafdheid

In het voortgezet onderwijs zijn scholen zelf verantwoordelijk voor aangepast onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Scholen ontvangen hiervoor financiële middelen. In het schoolplan staat beschreven wat de school doet voor hoogbegaafde leerlingen.

Er bestaat tevens een nationaal netwerk van begaafdheidsprofielscholen. Deze scholen richten zich extra op hoogbegaafde leerlingen.

Extra financiering voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

De overheid stelt financiële middelen beschikbaar voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Samenwerkende scholen in regio’s zorgen ervoor dat er passend onderwijsaanbod is door bijvoorbeeld:

 • bijscholing van leerkrachten;
 • verbetering van de kwaliteit van lessen;
 • voorzieningen op scholen;
 • beleidsvorming voor hoogbegaafde leerlingen.

Scholen hebben zelf invloed op welke vormen ze aanbieden.

Herkenning van hoogbegaafdheid via testen

Hoogbegaafde kinderen kunnen diverse kwaliteiten bezitten, zoals:

 • opvallende intellectuele en sociale vaardigheden;
 • uitstekende fijne motoriek;
 • brede interesse;
 • creativiteit;
 • goed geheugen;
 • doorzettingsvermogen;
 • goede omgang met oudere kinderen;
 • hoog IQ (boven de 130).

Niet alle hoogbegaafde kinderen hebben dezelfde eigenschappen. De ene hoogbegaafde leerling is bijvoorbeeld sterk op sociaal vlak, terwijl een ander meer op zichzelf gericht is. Je kunt jouw kind laten testen op hoogbegaafdheid. Verschillende testen voor hoogbegaafdheid zijn beschikbaar.

Vraag en antwoord

Kun je online je diplomagegevens raadplegen?

Op de website “Mijn diploma’s” heb je de mogelijkheid om veel van je diplomagegevens van verschillende opleidingen te bekijken. Hier […]

Wat moet ik regelen als ik een tussenjaar neem?

Als je van plan bent om een tussenjaar te nemen, zijn er verschillende zaken die je moet regelen om ervoor […]

Wat moet ik regelen als ik stop met mijn studie?

Als je besluit om te stoppen met je studie, zijn er een aantal stappen en zaken die je moet regelen. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
magnifiercross