Hoe kun je een klacht indienen over jouw school?

Een klacht over een basisschool, middelbare school, of speciaal onderwijs dien je eerst in bij de leerkracht of docent van jouw kind, of bij de schoolleiding. Je kunt ook contact opnemen met het schoolbestuur of de klachtencommissie van de school.

Klachtenregeling van de school

Elke school moet een klachtenregeling hebben voor ouders en personeel. Hierin staat beschreven hoe de school met klachten omgaat. Scholen streven ernaar om klachten intern op te lossen. Meer informatie over de klachtenregeling is te vinden in de schoolgids of op de schoolwebsite.

Het is aan te raden om jouw klacht eerst te bespreken met de betrokken persoon. Als dat geen oplossing biedt, kun je eventueel de schoolleiding vragen om te bemiddelen. Als ook dit geen resultaat oplevert, kun je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

Klachtencommissie van de school

Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. De commissie behandelt klachten vertrouwelijk en moet binnen vier weken reageren. Het schoolbestuur kan op basis van het advies van de commissie maatregelen nemen, hoewel dit advies niet bindend is. Informatie over de klachtencommissie staat in de schoolgids.

Regionale of nationale onderwijs klachtencommissies

Indien jouw school geen eigen klachtencommissie heeft, moet de school zijn aangesloten bij een regionale of nationale onderwijs klachtencommissie. Ook bestaat er een geschillencommissie voor passend onderwijs.

Melden bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO)

Je kunt een kopie van jouw klacht melden bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Hoewel de inspectie de klacht niet behandelt, kan deze informatie helpen bij het beoordelen van de school. De inspectie kan de klacht eventueel gebruiken in haar toezicht.

Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs

Voor klachten over zaken als seksueel misbruik, discriminatie, geweld, en pestgedrag kun je terecht bij een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur biedt advies en begeleiding als je een klacht wilt indienen of aangifte wilt doen. Hij handelt niet zonder jouw toestemming en de klacht moet je indienen bij de klachtencommissie van de school.

Bij vermoedens van seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Het LAKS, speciaal voor scholieren

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie voor en door scholieren. Zij organiseren activiteiten, verstrekken informatie en vertegenwoordigen scholieren. Kijk voor meer informatie op LAKS.nl of bel 030 7900 910 (maandag tot en met donderdag, 10:00 uur tot 17:00 uur).

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

In Nederland worden de termen ‘middelbaar onderwijs’ en ‘voortgezet onderwijs’ vaak gebruikt als het gaat om het onderwijs dat volgt […]

Wat is de beste universiteit van Nederland?

De keuze voor een universiteit is een belangrijke beslissing die je toekomst kan bepalen. Als je op zoek bent naar […]

Welke kinderen moeten naar speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet volledig kunnen worden vervuld binnen het reguliere onderwijs. […]

Copyright 2024 © Martini-Online
Website realisatie: Zichtbaar24
Blogs
magnifiercross